į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kunigų susirinkimas Kauno kurijoje (2007.03.20)

Kovo 20 d. Kauno kurijoje vyko eilinis arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Jis, kaip įprasta, pradėtas bendra konfratrų malda. Pirmoje susirinkimo dalyje vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas pristatė popiežiaus Benedikto XVI apaštalinį paraginimą „Sacramentum Caritatis“, parengtą po Vyskupų sinodo, skirto Eucharistijos temai. Pirmoje dokumento dalyje aptariami teologiniai aspektai, pirmiausia – glaudus Eucharistijos ryšys su kitais sakramentais, ypač Šventimų ir Sutaikinimo sakramentais. Antroje dalyje liečiami praktiniai, liturginiai, sielovadiniai aspektai. Pasak ganytojo, didžiausias katechetinis liudijimas šia tema – pavyzdys, kaip pats kunigas švenčia Eucharistiją. Taip pat svarbus sąmoningas tikinčiųjų dalyvavimas pamaldose, tinkamai sutvarkyta presbiterijos erdvė, turinti padėti švęsti švenčiausiąjį Slėpinį. Dokumente primenama, jog dėl kokių nors priežasčių negalintys priimti Komunijos turi būti skatinami dalyvauti Eucharistijoje, nes jų dalyvavimas yra tikrai vertingas ir vaisingas. Niekada negalima užmiršti ir ligonių – kunigai, diakonai ar tam parengti Eucharistijos ministrantai turėtų pasitarnauti jiems atnešdami Komuniją. Pabrėžiama ypatinga pagarba Dievo žodžiui, todėl skaityti jį turi tinkamai parengti skaitovai, o homilija turėtų raginti krikščioniškam sąmoningam gyvenimui. Skatintina katechezė apie Eucharistijos liturgijos veiksmus, idant jų aiškinimas labiau padėtų išgyventi slėpinį ir neštų išganingų veiksmų.

Popiežiaus apaštališkajame paraginime daug dėmesio sutelkiama į Eucharistijos adoraciją, leidžiančią kontempliuoti Kristų ir išganymo slėpinį, labai svarbią visos Dievo tautos ugdymui. Skatinama vyskupijose turėti Eucharistijos nuolatinės adoracijos koplyčias, puoselėti 40 valandų adoracijos tradiciją ir apskritai visos parapijos struktūros ir institucijos veiktų glaudžiame sąryšyje su Eucharistijos adoracija. Dokumente pabrėžiama, jog adoracija yra viso Bažnyčios socialinio veikimo šaltinis, padedantis nugriauti egzistuojančius socialinius barjerus. Benediktas XVI dokumentą užbaigia viltingais paties Kristaus žodžiais apie Eucharistijos reikšmę kiekvieno krikščionio dvasiniame gyvenime: „Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 20).

Antroje susirinkimo dalyje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius aptarė dabarties iššūkius, paaiškindamas, dėl kokių priežasčių žiniasklaida intensyviai ieško kunigų bet kokių klaidų ir nuodėmių. Ganytojas pastebėjo, jog, nepaisant daugybės suinteresuotų juodinti ir šmeižti Bažnyčią įvairiais būdais, dvasininkams svarbiausia išlikti ištikimiems kunigiškajam pašaukimui ir nuolat budėti. Idant nesuteiktų preteksto įvairiausiems kaltinimams, kunigai, nors ir neduoda vienuoliškų neturto įžadų, neturėtų gyventi prabangoje, įsigyti nekilnojamo turto, namų ar pan. Per atostogas dvasininkai neturėtų vykti į prabangias keliones, į kurias paprastai keliauja verslininkai ar vadinamasis visuomenės elitas. Be to, kunigams reikėtų nuolat skirti pakankamai laiko maldai ir dvasiniam gyvenimui.

Kita vertus, iš Vakarų sklindantis spaudimas dvasininkams atstu laikytis nuo vaikų, paauglių, moterų, neturėtų tapti dirbtiniu barjeru sielovados darbui parapijose, nuoširdžiam bendravimui su tikinčiaisiais. Bet kuriuo atveju kunigų veiksmai ir gyvenimo būdas negali provokuoti papiktinimų. Jeigu dėl kunigo kaltės buvo papiktinti žmonės, Bažnyčios vadovybė privalo nuodugniai ir sąžiningai ištirti situaciją (remiantis ne žiniasklaidos „pagalba“, bet tiesiogiai) ir tuomet priimti reikiamus sprendimus.

Susirinkimo pabaigoje arkivyskupas atsakė į kunigų klausimus, aptarė kitas arkivyskupijos gyvenimo aktualijas, ypač pasirengimą Šiluvos Švč. M. Marijos apsireiškimo Jubiliejui. Ganytojas taip pat pakvietė dvasininkus palaikyti Nacionalinę šeimų ir tėvų asociaciją, įkurtą prieš dvejus metus ir šiuo metu pradedančią plėtoti ypač sveikintiną veiklą puoselėjant tradicines šeimos vertybes.

Susirinkimas užbaigtas bendra malda ir pietumis. Balandžio 5 d., Didžiojo ketvirtadienio rytmetį, arkivyskupijos kunigai susirinks katedroje drauge su ganytojais švęsti Eucharistijos liturgiją. Kitas dvasininkų susirinkimas kurijoje vyks balandžio 17 d.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt