į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

KRIZMOS Mišios arkikatedroje bazilikoje (2007.04.05)

Balandžio 5 d., pradedant didįjį Velykų Tridienį, Didžiojo ketvirtadienio rytą arkivyskupijos kunigai tradiciškai kartu su vyskupais susirinko į Kauno arkikatedrą baziliką švęsti Krizmos Mišių, padėkoti Dievui už kunigystės šventimų dovaną. Šiose šv. Mšiose dvasininkai atnaujino savo kunigystės pažadus. Pamaldų metu taip pat pašventinti aliejai, kurie bus naudojami teikiant sakramentus: krikštijant, sutvirtinant, šventinant kunigus ir vyskupus, patepant ligonius. Liturgiją tikintiesiems aiškino mons. Adolfas Grušas. Dalyvavo Kauno kunigų seminarijos auklėtinių.

Eucharistijos liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, pamaldų pradžioje pakvietęs visus melstis, kad Viešpats laimintų kunigų tarnystę; drauge koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas bei apie šimtą kunigų.

Per pamokslą arkiv. S. Tamkevičius kunigo pašaukimą pavadino privilegija – privilegija skelbti žmonėms juos gydančią ir išvaduojančią Gerąją Naujieną. Ganytojas pažymėjo, jog gausiame už šią Viešpaties dovaną dėkojančių arkivyskupijos dvasininkų būryje nemažai yra garbingo amžiaus kunigų, savo tarnystės laiką skaičiuojančių dešimtmečiais ir menančių skaudžius tikėjimo persekiojimus sovietiniais metais. Pasak ganytojo, jaunesnieji kunigai patiria savo laiko išbandymus, nebe karingojo, bet praktiškojo ateizmo metamus iššūkius, kai žmogus šiandien  neretai laiko save viso ko pradžia ir pabaiga, metasi į prietarus, nesieja savęs su Bažnyčia arba atsirenka sau patogius tikėjimo dalykus. Kalbėdamas apie pašaukimų stygių, arkivyskupas atkreipė dėmesį, kaip nelengva jaunuoliams dabarties idealų ir aplinkos moralinėje sumaištyje apsispręsti ir pasišvęsti kunigo tarnystei, kokio „reikia stipraus tikėjimo, galinčio pervesti per visas dabarties moralinio gyvenimo smegduobes ir atvesti  prie altoriaus”. Kita vertus, vilties teikia jau turima dabarties žmonių patirtis, kaip lengva nusiristi pasidavus aplinkos spaudimui; taip pat yra jaunimo, kuris trokšta tikėjimo, taikesnio ir broliškesnio pasaulio. Pasak ganytojo, pats didžiausias Bažnyčios rūpestis – „kad turėtume kuo daugiau gerų šeimų, o tarnaujantieji kunigai būtų šventi". Arkivyskupas  kvietė malda palaikyti ir remti kunigus bei vyskupus (visą homiliją žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,625).

Mišių pabaigoje, prieš suteikdamas ganytojišką palaiminimą, arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai padėkojo arkivyskupijos bei tiesiogiai jai nepriklausantiems dvasininkams, kunigams vienuoliams už jų tarnystę ir ištikimybę Bažnyčiai.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt