į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

PASKUTINĖS VAKARIENĖS Mišios arkikatedroje (2007.04.05)

Balandžio 5 d., Didžiojo ketvirtadienio vakarą gausiai dalyvaujant tikintiesiems Kauno arkikatedroje iškilmingomis šv. Mišiomis paminėta Paskutinė vakarienė, kurios metu Viešpats įsteigė Eucharistiją ir Kunigystės sakramentą. Eucharistijos liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, celebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, šios seminarijos dvasios tėvas kun. Renato Abeni, Marijos radijo direktorius kun. Oskaras Petras Volskis.

Pamokslą pasakė vysk. J. Ivanauskas. Jis priminė tikintiesiems Velykų Tridienio prasmę ir reikšmę krikščionio gyvenime apibūdinęs jį kaip giliausią Dievo meilės ir žmogaus išgelbėjimo slėpinį, „Viešpaties meilės ir demoniškiausios neapykantos susidūrimo dramą ir viršūnę dėl žmogaus”. Ganytojas sakė, jog Didįjį ketvirtadienį minime, kaip Paskutinės vakarienės kambaryje Viešpats nuplauna mokiniams kojas, pakviečia juos prie stalo meilės puotai ir, palikdamas savo įpėdinius, pasilieka su žmogumi Eucharistijoje iki laikų pabaigos. Didysis penktadienis kviečia kartu su Viešpačiu išgyventi jo kančią ir mirties agoniją, kad galėtume patirti Prisikėlimo džiaugsmą. Kalbėdamas apie laisvai prisiimtą Jėzaus kančią, vyskupas pabrėžė, jog Viešpats nepaliko žmogaus beprasmybėje, o jo kelionei parūpino Gyvosios duonos. Evangelijoje minimą Petro paprieštaravimą, jog Viešpats mazgotų jam kojas, ganytojas kvietė suprasti ne kaip šio mokinio uolumą ar pagarbą Mokytojui. Petras, kaip neretai ir šių laikų žmonės, patyrė pagundą pačiam išsigelbėti, t.y. patiems, be Dievo, išgelbėti pasaulį. „Viešpats išvadavo Petrą iš šios tuščios vilties”, – sakė vyskupas ir ragino priimti Viešpaties norą nuplauti mus šitokia nusižeminusia meile ir savo gyvenime remtis jo paliktu meilės įsakymu tarnauti vieni kitiems.

Šv. Mišių pabaigoje pagarbintas Švenčiausiasis Sakramentas iškilminga procesija buvo perneštas į arkikatedros koplyčią, kur tikintieji, nutilus šventovės vargonams, dar ilgai adoravo tyloje ir susikaupė Viešpaties kančios Penktadieniui.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt