į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Maldos pusryčiai Kauno kurijoje (2007.04.14)

Balandžio 14 d. Kauno kurijoje vyko Maldos pusryčiai. Pasidalyti veiklos patirtimi ir mintimis apie šeimos situaciją Bažnyčioje ir šiuolaikinėje visuomenėje, paieškoti atsakymų, kaip padėti šeimai arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus kvietimu juose dalyvavo arkivyskupijoje veikiančių katalikiškų organizacijų bei judėjimų, dirbančių su šeimomis ir dėl šeimų, atstovais. Pirmą kartą Kaune surengto tokio susitikimo apie šimtas dalyvių atstovavo žiniasklaidai, katalikiškoms aukštosioms ir bendrojo lavinimo švietimo institucijoms, įvairioms maldos, savitarpio paramos grupėms ir bendruomenėms bei šeimų judėjimams, arkivyskupijoje veikiantiems šeimos centrams, šeimų sekcijoms parapijose, katalikams gydytojams bei vaikų globos institucijoms; iš viso atstovauta beveik pusšimčiui organizacijų.

Maldos pusryčių dalyvius pasveikinęs arkiv. S. Tamkevičius susitikimą pradėjo bendra malda. Paskui ganytojas savo žodyje išsakė skaudžiausias Lietuvos šeimų bėdas. Prie jau įsisenėjusios alkoholizmo problemos prisideda šeimas ypač ardanti emigracija, iššūkius jai kelia nepilnų šeimų gausėjimas, nūdienos tendencija įteisinti vienos lyties santuokas, įvairios prieš šeimos instituciją nukreiptos ir Lietuvoje vykdomos iš liberaliųjų Vakarų atkeliaujančios programos, besidangstančios po „lyčių lygybės“ idėjomis. Pasak ganytojo, „valstybė neturi aiškios šeimos politikos, o visuomenė be geros tradicinės šeimos pasmerkta mirčiai”. Pabrėždamas, kaip svarbu išsaugoti šeimas, jas remti ir palaikyti, arkiv. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį, jog, be labai svarbios pagalbos sužeistoms šeimoms, įvairių iniciatyvų prioritetas turėtų būti sveika, darni šeima; jai daugiau dėmesio turėtų skirti ir žiniasklaida; sveikintinas šeimų tarpusavio bendravimas ir ypač jų liudijimas, įtaka įstatymų leidėjams, o svarbiausia – kad šeimose būtų puoselėjamas tikėjimas. Ganytojas pakvietė pasvarstyti, kaip, veikiant savo darbų baruose ir aplinkoje, būtų galima veiksmingiau padėti šeimai.

Pasidaliję į penkias grupeles susitikimo dalyviai svarstė arkivyskupo mintis ir pateikė pasiūlymų, kaip palaikyti ir stiprinti šeimos instituciją Lietuvoje. Žiniasklaidos grupės atstovai pabrėžė šiandienos būtinybę, dirbant skirtingus savo organizacijų darbus, labiau jaustis vienos šeimos nariais, daugiau bendradarbiauti ir atsižvelgti į nūdienos poreikį veikti kuo profesionaliau, pasitelkti savo bendruomenių narių dovanas daryti tai, ką jie geriausiai sugeba. Pasiūlyta daugiau rašyti į pasaulietinę spaudą, pastebėti ir įvertinti žurnalistus, skleidžiančius krikščioniškas vertybes. Maldos, savitarpio pagalbos, bendruomenių žmonės siūlė daugiau liudyti visuomenei gerą šeimos pavyzdį ir džiaugsmą, pabrėžė, kaip svarbu šeimai ją palaikantys asmenys, ypač – seserys vienuolės ar kunigai, iš kurių tikimasi daugiau dėmesio ir šeimos reikalų supratimo. Šeimos centrų ir kitų panašių struktūrų atstovai siūlė rengti šeimų suvažiavimus, peticiją vyriausybei prašant atkreipti dėmesį ir į geras šeimas. Parapijų atstovai, šalia vaikų teisių, siūlė oficialiai suformuluoti ir jų pareigas, plėsti šeimų sambūrius parapijose, kad juose šeimos galėtų dalytis ir tikėjimo, ir gyvenimo rūpesčiais, įtraukti į juos besiruošiančius tuoktis ir teikti jiems bendruomenės liudijimą. Judėjimų nariai išsakė poreikį daugiau žinoti vieniems apie kitus ir mokytis iš kitų sėkmės. Atkreiptas dėmesys į dvasinio vadovavimo šeimoms problemą, glaudžiai susijusią su pačių šeimų pastangomis ugdyti daugiau pašaukimų.

Apibendrindamas išsakytas mintis arkivyskupas pastebėjo, jog Bažnyčia turi aiškų ir nuoseklų požiūrį į šeimą, nors daug kas norėtų, kad „ji keistųsi ir imtų pataikauti pasaulio nuostatoms”. Pasidžiaugęs daugeliu išsakytų pasiūlymų ir jiems pritaręs, arkivyskupas pakvietė drąsiau liudyti viešumoje tradicinių vertybių besilaikančios šeimos gyvenimą, savo iniciatyvomis duoti teigiamą postūmį palankesniems tradicinei šeimai įstatymams, rūpintis religiniu šeimų ugdymu, kad jose atsirastų taip reikalingų dvasinių pašaukimų. Ganytojas kvietė aktyviai dalyvauti Gyvybės dieną rengiamoje šeimų eisenoje Vilniuje ir pastebėjo, kad tokios akcijos ateityje galėtų būti vykti ir visuose didžiuosiuose miestuose; taip pat ragino rengiantis Šiluvos Švč. M. Marijos Jubiliejui bei jį švenčiant pakviesti šeimas, kurios savo darna ir malda taptų krikščionišku liudijimu kitiems.

Dėkodamas dirbantiems dėl šeimos, atvykusiems ir nuoširdžiai pasidalijusiems savo mintimis bei pakviesdamas juos agapės, arkivyskupas pasiūlė tokius susitikimus rengti kasmet: jie leistų pajusti savo vienybės jėgą, solidarumą, geriau pamatyti šeimų iniciatyvų ir judėjimų augimo vaisius.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt