į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Renginiai laukiant šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės relikvijų arkivyskupijoje (2007.05.20–21)

Gegužės 20 d. sekmadienio popietę Kauno arkivyskupijos konferencijų salė buvo pilna norinčių geriau pažinti Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės asmenį ir dvasingumą. Pradėdamas popietę šventosios relikvijų kelionės arkivyskupijoje koordinatorius kun. Kastytis Šulčius pasidžiaugė, jog arkivyskupija dar turi šiek tiek laiko dvasiškai pasirengti sutikti vos prieš dvi dienas, gegužės 18-ąją, Lietuvą pasiekusias šventosios relikvijas. Kun. K. Šulčius mielai pasidalijo įspūdžiais, patirtais kartu su kitais dviem mūsų šalies atstovais laivu iš Vokietijos į Lietuvą pargabenant relikvijorių su šventosios palaikais (išsamiau apie relikvijų kelionės pradžią Lietuvoje žr. http://www.katalikai.lt/index.php?id=9&nid=1311).

Dalyvavusieji popietėje turėjo nepakartojamą progą išgirsti šv. Teresėlės sukurtų giesmių, kurias jautriai pagiedojo solistė Daiva Einikytė, akompanavo Kauno arkikatedros bazilikos sumos choro vadovė Vita Vaitkevičienė. Kai kurias giesmes, kurios, suprantama, atspindėjo begalinį šv. Teresėlės, Meilės apaštalės, pasitikėjimą Dievo meile, solistė atliko prancūzų kalba – gimtąja Teresės Lizjietės kalba, o tekstus lietuviškai skaitė Kauno kunigų seminarijos auklėtinis Gytis Stumbras. Daugelis įsigijo ir naująją Gabriel Martin knygą „Mažasis tobulumo kelias“ , išleistą ses. Benvenutos Urbonaitės FDJC rūpesčiu ir jos pačios trumpai pristatytą auditorijai: sesuo vienuolė kukliai tepasakė, jog ši knygelė, pirmą kartą išleista 1933 m., ugdė ją ir nuolat lydėjo dvasiniame kelyje. Vienas nepanorėjęs prisistatyti popietės dalyvis čia pat paliudijo, kokią dvasinę vertę žmogaus savimonei ir jo vidinei kelionei su Dievu gali teikti iš šios knygos puslapių besiliejantis šventosios atvirumas Dievui ir žmonėms bei paprastumas, vedantis į gelmes.

Užbaigdamas popietę kun. K. Šulčius pakvietė pažiūrėti filmą apie šv. Teresėlę „Milžino žingsniu“, šventosios gyvenimo kelią atskleidžiantį jos krašto ir lankytų vietų vaizdais, nuotraukomis, vienuoliškos buities ir aplinkos detalėmis bei tekstu. Renginį organizavo arkivyskupijos kurija (jos pastoracijos programų koordinatorės Vaidos Spangelevičiūtės daili dekoracija su šventosios paveikslu puošė salę) ir relikvijų kelionės organizacinė grupė.

Gegužės 21 dieną į vakarą, skirtą šv. Teresėlei, pakvietė bendruomenės ir maldos grupės. Šlovinimu pradėtas renginys sulaukė ypač gausių dalyvių, vos sutilpusių arkivyskupijos Jaunimo centro salėje. „Gyvųjų akmenų” šlovinimo maldą ir šios bendruomenės narių giedamas šv. Teresėlės giesmes vakaro pradžioje savo mokymu „Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė – meilės provokacija" keitė gyvai su auditorija bendravęs tėvas Severinas A. Holocher OFM. T. Severinas aptarė šventosios gyvenimo kelią. Daugybė jo faktų – tikri paradoksai ir provokacijos šiandienos žmogui: vos 24 m. mirusi šventoji – pavyzdys, jog nereikia ilgo amžiaus, kad taptum šventas; jokių mokslų nebaigusi Teresė paskelbiama Bažnyčios mokytoja, o niekada už kontempliatyvaus vienuolyno sienų neišėjusi sesuo vienuolė laikoma misijų ir misijonierių globėja. T. Severinas pavadino šventąją širdies teologe, palikusia mažojo kelelio pavyzdį – meilės, nuolankumo, begalinio pasitikėjimo Dievu, evangelinio paprastumo ir gailestingumo artimui kelią, vedantį į tikrąjį Kelią. Vakaro dalyvius t. Severinas supažindino su Lietuvos vyskupų laišku Lietuvoje lankantis Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijoms (visą laišką žr. http://lvk.lcn.lt/naujienos/,99).

Vakare kalbėjo ir kun. Kastytis Šulčius. Šv. Teresėlės užtarimu gautas malones liudijo seminarijos auklėtinis G. Stumbras ir kiti. Buvo daug norinčių paliudyti gavus šventosios žadėtąjį Viešpaties malonių lietų, tačiau nespėjo to padaryti dėl laiko stokos, nes vakaro rengėjai dar pasiūlė pasižiūrėti jau minėtą filmą „Milžino žingsniu”.

Išsamiau apie šv. Teresėlės relikvijų kelionę Lietuvoje žr. http://www.svteresele.lt/keliones/miestai.html

http://www.katalikai.lt/index.php?id=6&nid=1197 ir http://www.svteresele.lt/

 Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt