į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kunigų paskyrimai (birželis)

Diak. Darius Varnelis paskirtas atlikti sielovadinę praktiką Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Diak. Mindaugas Smetonis paskirtas atlikt sielovadinę praktiką Kauno m. Gerojo Ganytojo parapijoje.

Kun. Domas Paulikas paskirtas Kauno m. Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaru.

Kun. Nerijus Vyšniauskas paskirtas Kauno arkivyskupijos tribunolo notaru.

Kun. Remigijus Kuprys atleistas iš Kauno m. Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno arkikatedros bazilikos rezidentu.

Kun. Juozapas Maleckis atleistas iš Kauno m. Švč. J. Širdies (Šančių) parapijos rezidento pareigų ir jam leista išvykti gyventi į Marijampolės senelių namus.

Kun. Romualdas Mizaras atleistas iš Kėdainių Šv. Jurgio parapijos altaristo pareigų ir jam leista išvykti į Marijampolės senelių namus.

Mons. Lionginas Vaičiulionis atleistas iš Kauno m. Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos klebono pareigų ir paskirtas tos pačios parapijos altaristu.

Kun. Emilis Jotkus atleistas iš Kauno m. Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos klebono pareigų ir paskirtas Kauno m. Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos klebonu.

Kun. Renaldas Šumbrauskis atleistas iš Josvainių ir Pernaravos parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kauno m. Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos klebonu.

Kun. Sigitas Bitkauskas atleistas iš Jonavos parapijos klebono ir Jonavos dekano pareigų ir jam leista išvykti dirbti į Vilkaviškio vyskupiją.

Kun. Audrius Mikitiukas atleistas iš VDU kapeliono pareigų, paliktas Žeimių parapijos klebonu ir paskirtas Jonavos parapijos klebonu, o taip pat Jonavos dekanato dekanu penkerių metų kadencijai.

Kun. Andrius Alminas atleistas iš Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) vikaro pareigų ir paskirtas Šiluvos parapijos vikaru.

Kun. Edvinas Rimavičius atleistas iš Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso vadovo pavaduotojo ir Šiluvos Jono Pauliaus II namų administratoriaus pareigų ir paskirtas Josvainių ir Pernaravos parapijų klebonu.

Kun. Mindaugas Pukštys atleistas iš Kauno arkikatedros bazilikos rezidento pareigų ir paskirtas Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos rezidentu.

Kun. Kastytis Šulčius paskirtas Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovu ir KTU kapelionu.

Kun. Gintautas Kabašinskas paskirtas Ukmergės dekanu naujai 5 metų kadencijai

Mons. Vytautas Grigaravičius paskirtas Kauno I dekanato dekanu naujai 5 metų kadencijai.

Kun. Augustinas Paulauskas paskirtas Kauno II dekanato dekanu naujai 5 metų kadencijai

Kun. Šarūnas Petrauskas atleistas iš Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovo ir KTU kapeliono pareigų.

Kun. Darius Auglys atleistas iš Jonavos parapijos vikaro ir Upninkų parapijos administratoriaus pareigų ir paskirtas Kauno m. Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaru

Kun. Gintaras Blužas atleistas iš Kauno m. Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Jonavos parapijos vikaru ir Upninkų parapijos administratoriumi.

Kun. Simas Maksvytis paskirtas VDU kapelionu.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt