į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Jaunųjų ministrantų šventė Kaune (2007 06 23)

Birželio 23 d. į jaunųjų ministrantų šventę rinkosi Kauno arkivyskupijos bažnyčiose patarnaujantys vaikai ir jaunimas. Iš įvairių Kauno miesto bei aplinkinių rajonų parapijų didesniais ar mažesniais būreliais kartu su juos lydinčiais kunigais ar parapijų vyresniaisiais patarnautojais bei katechetais atvykę ministrantai šiemet prieš kartu švenčiamas šv. Mišias Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje buvo pakviesti apsilankyti Kauno kunigų seminarijoje. Čia juos svetingai sutiko rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, seminarijos dvasios tėvai. Vyresnieji, kurie jau svarsto savo pašaukimo klausimą, turėjo progą susipažinti su studijomis seminarijoje, pabendrauti su vadovybe, o jaunesniesiems ypač smagu buvo išvysti seminarijos auklėtinių draugiškai parodytą savo studijų ir gyvenimo aplinką.

Paskui visi  rinkosi drauge švęsti Eucharistijos seminarijos bažnyčioje kartu su ganytojais. Patarnautojų drabužiais vilkintys ministrantai, suprantama, mokėjo sutartinai ir gražiai dalyvauti liturgijoje. Eucharistijos šventimui vadovavęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius jo pradžioje pakvietė melstis už jaunuosius patarnautojus, seminarijoje studijuojančius klierikus bei prašyti Viešpatį dvasinių pašaukimų malonės.

Nuoširdų, vaikams ir jaunimui pritaikytą pamokslą pasakė vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas. Ganytojas pavadino ministrantus gerais Kristaus pažįstamais, nuolat matomais prie jo altoriaus, tačiau sakė, jog, kaip ir kiekviena draugystė, draugystė su Kristumi turi keisti žmogų, jį brandinti. Kaip būti drąsiems, nebijoti šios draugystės kitų savo bendraamžių akivaizdoje, iš kur semtis drąsos nesigėdyti savo išpažįstamo tikėjimo? Ganytojas sakė, jog tik branginant Kristų ir laikant garbe jam tarnauti, galima tapti jo mokiniu, tikru ir vyrišku. Vysk. J. Ivanauskas linkėjo „pažinti Kristų, jį mylėti ir užaugti tikrais tikėjimo vyrais, kuriems tikėjimas į Kristų būtų didelė garbė”.

Po šv. Mišių arkivyskupas įteikė apdovanojimus keletui uoliausių patarnautojų, kurie moka savo laikysena ir visu elgesiu būti geras pavyzdys kitiems. Padėkos raštais ir knygomis, padėsiančiomis skaityti Šventąjį Raštą, šiemet apdovanoti ir plojimais palydėti jaunieji ministrantai iš Ukmergės, Šėtos, Babtų, Raudondvario, Kauno arkikatedros bazilikos ir Šv. Juozapo parapijos.

Prie seminarijos bažnyčios nusifotografavę kartu su ganytojais vaikai ir jaunuoliai nuskubėjo rengtis kaip tik tą pavakarę Kauno miestą pasiekusių šv. Teresėlės relikvijų sutikimui ir dalyvauti procesijoje palydint relikvijorių iš Rotušės aikštės į arkikatedrą baziliką. Vakare, nors mažesnieji ir gerokai pavargę, vėl visi susirinko drauge papramogauti ir pasistiprinti kurijos kieme. Ištvermingiausieji dalyvavo atliekant grupines užduotis, paskui prisistatė. Užklupęs vasariškas lietus sutrukdė ilgiau pasidžiaugti vakariene prie laužo, o koncerto teko klausytis persikėlus į arkivyskupijos konferencijų salę.

Kitąmet ministrantų dieną gegužės mėnesį ketinama surengti Šiluvoje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt