į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Šv. Teresės relikvijos iš arkikatedros bazilikos iškilmingai palydėtos į Prisikėlimo bažnyčią (2007 06 25)

Nuo šeštadienio, birželio 23 d., arkikatedroje bazilikoje be pertraukos prie šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijų vyko maldos budėjimas, jas gausiai lankė įvairaus amžiaus tikintieji, prie jų ėjo daug jaunimo ir tėvų su vaikais. Birželio 25 d. popietę iškilminga procesija relikvijos palydėtos į Kristaus Prisikėlimo bažnyčią.

Relikvijorių iš arkikatedros senamiestyje iki Prisikėlimo šventovės nešė kariūnai iš Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko (vadas pulkininkas Arūnas Dudavičius) – viršila Marijonas Valančius, seržantas Albinas Varnas su šauktiniais, o jas visą kelią Vilniaus gatve ir Savanorių prospektu į Žaliakalnį pėsčiomis lydėjo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, kunigai, įvairių arkivyskupijos kongregacijų seserys vienuolės bei tikintieji. Nešamas relikvijorius buvo apsuptas ąžuolo lapų vainiku, mergaitės kartkartėmis barstė jį rožių žiedlapiais. Daugelis šios procesijos dalyvių lydėjo šventosios relikvijas su rožėmis rankose. Vilniaus gatve eiseną palydėjo arkikatedros bazilikos varpai. o vėliau jos dalyviai meldėsi Šv. Teresėlės litaniją, giedojo. Gatvėse praeiviai pagarbiai sustodavo ir žvilgsniu palydėdavo šią Meilės apaštalės piligrimystę mūsų mieste.

Vakare bažnyčioje švęsta Eucharistija kartu su Valandų liturgija (Vakarine). Šv. Mišių aukai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo svečias iš Prancūzijos Lizjė vyskupas Guy Gaucher OCD,  Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas ir kunigai. Giedojo seserys vienuolės. Arkivysk. S. Tamkevičius gausius pamaldų dalyvius kvietė dėkoti šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresei už apsilankymą ir melsti Viešpaties, kad persiimtume jos šventumo dvasia.

Per pamokslą arkivyskupas priminė susirinkusiems apie šventosios paskelbimą Bažnyčios Mokytoja ir Jono Pauliaus II laišką šia proga, atskleidusį, kaip naujai Teresė parodė Evangelijos šventumą. Lizjė šventoji, troškusi pasauliui atskleisti gailestingąją Jėzaus meilę ir tą padariusi visiems suprantamai, prieinamai, pasak ganytojo, ypač aktuali šiandien, kai krikščioniškas gyvenimas patiria krizę, stokodamas pasiaukojančios meilės. Ganytojas pabrėžė, jog vargų, ligų, bėdų prispaustą žmogų Teresėlė moko pripažinti savo silpnumą, ne pykti ant savęs ir Dievo, bet atsiduoti jo valiai, pasitikėti juo (visą homiliją skaityti http://kaunas.lcn.lt/08/arkivtekstai/html/2007_0625_teresele.html)

 Po šv. Mišių daug žmonių liko klausytis katechezės „Šventosios Teresės gyvenimas ir dvasingumas“, kurią vedė sesuo Monique-Marie iš Lizjė Palaiminimų bendruomenės. Ši kartu su relikvijomis keliaujanti sesuo pasidžiaugė, jog daugiau kaip 40 šalių aplankiusios relikvijos šiltai priimtos Lietuvoje. Viešnia iš Lizjė sakė, jog šv. Teresėlės dvasinio mokymo pagrindas yra pasitikėjimas Dievu, kas 19 a. pabaigoje buvo tikra dvasinė revoliucija, Dievą atskleidusi kaip mūsų Tėvą, pilną gailestingumo. Ses. Monique-Marie palietė tris Teresėlės gyvenimo etapus iki Karmelio, pažymėjo jos gyvenimo netektis, jausmingumą, jautrumą ir anksti suvoktą troškimą daryti gera artimui ir taip gydyti Jėzaus žaizdas, kūrinio meile atsiliepti į jo „Trokštu” . Po Valandų liturgijos (Naktinės) katechezę apie Teresės gyvenimą Karmelyje, jos tikėjimo naktį ir mirtį vedė vysk. G. Gaucher OCD.

Per naktį bažnyčioje budėjo pašvęstojo gyvenimo institutų nariai. O ir birželio 26 d. relikvijų pagerbti atėjusieji (tik per pamaldas relikvijorius nebūdavo apsuptas meldžiančių šventosios užtarimo) drauge su seserimis ir broliais vienuoliais meldėsi, giedojo, klausėsi seserų skaitomų šv. Teresėlės minčių ir jų pačių liudijimų. Seserys vienuolės – vargdienė Rima, pranciškonė Alma, kazimierietė Julita, salezietė Liucija, Marijos tarnaitė Vitalija – pasidalijo konkrečiais išgyvenimais, patirtais kitados perskaičius „Vienos sielos istoriją"; visos pabrėžė, kokia svarbi buvo Teresėlės dvasinė parama renkantis pašaukimo kelią, kaip ir šiandien jos pavyzdys moko gyventi bendruomenėje ir tų paprastų bendravimo su Dievu ir kitais dalykų, kurie gyvenime nebūna lengvi, ragino jaunimą melsti Teresėlės užtarimo atpažįstant savo pašaukimą. Tądien ryte daug žmonių dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo kunigai vienuoliai iš pranciškonų, kapucinų, jėzuitų, saleziečių, karmelitų pašvęstojo gyvenimo bendruomenių. Liturgijai vadovavo t. Severinas Holocher OFM, koncelebravo ir svečias vysk. Guy Gaucher OCD.

  Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt