į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Šv. Mišios arkikatedroje pradedant mokslo metus (2007.09.01)

Rugsėjo 1 d., pradedant naujuosius mokslo metus, arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios už besimokantį jaunimą ir jo ugdytojus. Pamaldose dalyvavo nuotaikinga ir gausia eisena su savo vėliavomis nuo centrinių rūmų Daukanto g. į arkikatedrą atžygiavę VDU vadovai, dėstytojai ir studentai. Kartu su VDU akademine bendruomene arkikatedroje meldėsi ir Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai, Maironio gimnazijos mokytojai bei moksleiviai.

Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete Didysis kancleris; koncelebravo vyskupas augziliaras doc. dr. Jonas Ivanauskas, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, kiti dvasininkai – Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete dėstytojai.

Gausiems šių pamaldų dalyviams, tarp kurių, suprantama, buvo daug jaunų veidų, ypač pirmakursių, šiemet pradedančių studijų metus, taip pat dar tik besirengiančių studijoms gimnazijų klasėse, homiliją pasakė vysk. J. Ivanauskas. Ganytojas priminė patį didžiausią talentą, kurį Viešpats visiems padovanojo – talentą gyventi; tos dienos Evangelijos žodžiais tariant, gyventi jo neužkasant tarsi skatiko, bet atveriant jį Dievo ir artimo meilei. Pabrėždamas, koks svarbus ir pagarbos vertas kiekvienas žmogus kaip Dievo kūrinys, vysk. J. Ivanauskas atkreipė dėmesį, jog universitetas kaip tik ir yra žmogaus visapusiško ugdymo vieta. Ganytojas taip pat priminė popiežiaus Jono Pauliaus II mintis, išsakytas viešnagės Lietuvoje metu susitikus su inteligentija Vilniaus universitete, apie šiandien mokslo žmonėms labai aktualią mąstymo etiką, „kuri ieško ne vien loginio tikslumo, bet proto veiklai sukuria dvasinį klimatą, pasižymintį nuolankumu, nuoširdumu, drąsa, garbingumu, pasitikėjimu, atidumu kitiems, atvirumu Paslapčiai. Ši visuotinė „mąstymo“ etika neatpalaiduoja nuo tyrinėjimo pastangų, bet jas palaiko ir padeda“. Užbaigdamas vyskupas palinkėjo visiems – ir studijuojantiems, ir dėstytojams – Dievo palaimos, kurios reikia visiems, nes „pirmiausia esame žmonės, seserys ir broliai“.

VDU vadovams, profesoriams, dėstytojams bei studentams, Maironio gimnazijos bendruomenei šv. Mišių pabaigoje arkiv. S. Tamkevičius palinkėjo, kad Viešpats globa naujaisiais mokslo metais lydėtų kiekviename žingsnyje, atliekant savo pareigas, ir jos kiekvienam neštų palaimingų vaisių. Vyskupams suteikus ganytojišką palaiminimą, akademinė bendruomenė sugiedojo studentiškąjį „Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus!”

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt