į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Arkivyskupijoje paminėta Negimusio kūdikio diena (2007.11.23)

Kaune

Lapkričio 23-iąją, prisimenant skaudžią datą – Lietuvoje sovietmečiu 1955 m. įteisintus abortus, meldžiantis už jų aukas, minima Negimusio kūdikio diena. Visą lapkritį Kauno arkivyskupijos šeimos centras kvietė dalyvauti maldos akcijoje už negimusius kūdikius ir jų tėvus. Šiemetine maldos akcija, pavadinta Šventojo Rašto žodžiais „Tavo vardą įrėžiau savo delne“ (Iz 49, 16), ir specialia malda buvo kviečiama melsti sutaikinimo ir išgijimo malonės kūdikius praradusioms šeimoms. Išgyvenusieji kūdikio netekties skausmą ir ieškantys pagalbos specialiai parengtais lankstinukais buvo raginami kreiptis į arkivyskupijos šeimos centrą, vykdantį „Krizinio nėštumo“ programą.

Šio centro šeimų pastoracijos ir jaunimo programos „Pažink save“ koordinatorės Jurgitos Ščiukaitės teigimu, šiemet minėtą maldos akciją ypač parėmė arkivyskupijos Jaunimo centras ir akademinės sielovados bendradarbiai. Lapkričio 23 d. Kauno technologijos universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Lietuvos žemės ūkio universitete buvo uždegtos žvakės, minint negimusius vaikus, paskleista informacinė medžiaga apie gyvybės išsaugojimo svarbą. Už negimusius kūdikius šv. Mišias Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje aukojo VDU kapelionas kun. Simas Maksvytis. Gyvybės kultūrai puoselėti buvo skirtos ir dvi Krikščioniškųjų gimdymo namų gydytojo Virgilijaus Rudzinsko paskaitos; šeimos centre vykusi paskaita buvo skirta studentams ir vyresniųjų klasių moksleiviams, joje dalyvavo skautai, VDU „Rasos“ gimnazijos mokiniai.

Pasak arkivyskupijos šeimos centro vadovės Giedrės Aukščiūnienės, Negimusio kūdikio diena vis aktyviau minima parapijose. Tradiciškai kasmet kūdikius praradusiems tėvams Sutaikinimo pamaldos rengiamos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje Kaune. Be šių pamaldų, prieš vakaro šv. Mišias buvo adoruojamas Švč. Sakramentas, klausoma individualių išpažinčių (bažnyčios rektoriui kun. Kęstučiui Rugevičiui talkino arkikatedros bazilikos rektorius kun. Evaldas Vitulskis). Šv. Mišias aukojęs kun. K. Rugevičius jų metu kvietė melstis už negimusius vaikelius, iškeliavusius pas Viešpatį, ir įvairiomis aplinkybėmis jų netekusius tėvus. Pastariesiems bažnyčios rektorius skyrė savo homiliją, atkreipdamas dėmesį, jog kiekvienas žmogus yra Dievo šventovė, pašauktas būti gyvybės nešėju. Patardamas kūdikio netektį išgyvenantiems tėvams, kvietė duoti jam vardą, o atlikus atgailą susitaikyti, toliau gyventi tiesoje pasitikint Dievo gailestingumu, jo meile.

Negimusio kūdikio dienos intencijomis vakaro šv. Mišios buvo aukojamos ir kitose Kauno I dekanato bažnyčiose. Į vigiliją ir šv. Mišias kvietė Kristaus Prisikėlimo parapija. Minėdamos šią dieną parapijos, pasak Kauno I dekanato šeimos centro vadovės Raimondos Pundziūtės, rengė gyvybės vertę teigiančius stendus, susitiko su arkivyskupijos šeimos centro specialistais.

Domeikavoje

Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje lapkričio 23 d. vidudienį  Švč. Sakramento adoracija ir Rožinio malda, kuriai vadovavo Kauno kunigų seminarijos klierikas Aurelijus Barkauskas, melstasi už abortų aukas. 11 val. 52 min. buvo skambinama varpu 52 kartus, prisimenant aborto įteisinimo metus Lietuvoje. 12 val.  Aukštosios Panemunės Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebonas, dekanas kan. Deimantas Brogys ir Domeikavos parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas aukojo šv. Mišias. Jose kan. D. Brogys kvietė melstis už nužudytus negimusius vaikus, kurie galėjo būti drauge, taip pat dėkoti Dievui už malonę gimti mylinčių tėvų šeimose ir prašyti Viešpaties pagalbos saugojant gyvybę nuo jos pradėjimo iki natūralios mirties. Per šv. Mišias giedojo Domeikavos mišrusis choras ,,Versmė“ (vadovė Rasa Endriukaitienė). Kartu su tikinčiaisiais meldėsi Domeikavos gimnazijos mokytojai, moksleiviai. Jiems kan. D. Brogys skyrė savo pamokslo žodžius, kviečiančius užaugus daryti teisingus sprendimus kitų žmonių, silpnųjų atžvilgiu, sugebėti atsirinkti tikrąsias vertybes, kurias, ypač gyvybės, šeimos, tikros laimės ir meilės, pasaulis linkęs nuslėpti ar nutylėti. Po šv. Mišių prie tautodailininko Adolfo Teresiaus sukurto koplytstulpio bažnyčios šventoriuje buvo palaidoti negimusio kūdikio palaikai.

Vėliau Domeikavos gimnazijoje vyko konferencija, pradėta jaudinančiais negimusio kūdikio laiško savo mamai žodžiais, kuriuos gimnazijos moksleiviai perteikė multimedijos projektu „Tark „taip“ gyvenimui“. Konferencijos dalyvius pasveikino gimnazijos direktorius Dalius Vibrantis, ją vedė kun. R. Skrinskas. Penkiuose pranešimuose įvairiais aspektais aptarta aborto žala. Paramos fondo „Vaiko tėviškės namai“ direktorius Mindaugas Pliauga savo pranešime ,,Kam priklauso gyvybė?“ apgailestavo, jog įstatymai, ginantys gyvybę, sunkiai skinasi kelią. Pasak prelegento, nauja gyvybė nėra moters kūno dalis; tai naujas žmogus, kurio „teisė į gyvenimą turi būti apsaugota ir ginama įstatymų“. „Pradėtas vaikas jau gyvena visuomenėje, tad natūralus egzistencinis jo poreikis gyventi turi būti patenkintas“, – sakė M. Pliauga, kviesdamas elgtis kaip šviesos vaikams ir neprisidėti prie tamsos darbų. Lietuvos Carito generalinis direktorius kun. Robertas Grigas pranešime ,,Abortai – iššūkis žmoniškumui ir tautos išlikimui“ tvirtino, jog „antinacionalinis ir antihumaniškas įstatymas“ Lietuvoje neatšauktas, tad būtina toliau skleisti teisingą informaciją apie abortų žalą, rengti viešas akcijas, rašyti peticijas ir svarbiausia – pasiūlyti „gerokai suvedžiotiems, manipuliuojamiems jaunimo, suaugusiųjų protams labai patrauklią gyvybės pasirinkimo alternatyvą“, paremti Valstybinės šeimos politikos koncepcijos ir Paramos šeimai pagrindų įstatymo projektus (visą pranešimą žr. http://www.katalikai.lt/index.php?id=6&nid=1829).

Jauniesiems konferencijos dalyviams buvo skiriamas Krikščioniškųjų gimdymo namų gydytojos Violeta Mačiulaitienės pranešimas apie medicininius aborto aspektus. Teisininkų sąjungos Už šeimą ir gyvybę atstovė Laima Šilanskienė (Lazdijai) paanalizavo gyvybę ginančius įstatymus, atkreipdama dėmesį, kad Baudžiamajame kodekse nėra realios atsakomybės už negimusio kūdikio nužudymą, siūlė pasinaudoti visomis galimybėmis aiškinant visuomenei, jog tik Viešpats yra žmogaus gyvybės šeimininkas. Lietuvių tautinės kultūros centro etnologas Aleksandras Žarskus pranešime ,,Žmogaus teisių ir demokratinių laisvių pavojai“ negimusios gyvybės naikinimą susiejo su nevaržomu visuomenės narių naudojimusi savo laisvėmis ir teisėmis ir pabrėžė, jog demokratija, kai leidžiama rinktis legalų blogį, teikia žmogui daug pavojų ir galimybę suklysti.

Jonavoje

Negimusio kūdikio dienai paminėti buvo skirtas lapkričio 22 d. Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos namuose vykęs renginys, kurį organizavo Jonavos katalikiško jaunimo centras „Vartai“ (vadovė Inga Kuuzeorg-Petrikonienė) ir Jonavos dekanato šeimos centras (vadovė Vilma Žiemienė). Jis pradėtas Viešpaties garbinimo giesme, Lacrimos eilėmis „Už negimusius“. „Šiandieniniame pasaulyje gyvybė yra labai trapi, diskusijos apie ją itin aktualios”, – sakė I. Kuuzeorg-Petrikonienė. Vėliau susirinkusieji klausėsi gydytojos Editos Rupšienės paskaitos. „Už žodžių „abortas”, „nėštumo nutraukimas“ slepiasi siaubinga tikrovė – žmogaus gyvybės žudymas, – sakė gydytoja. – Statistika apie abortus yra klaidinga, daugybė nėštumo nutraukimų, ypač atliekamų privačiuose ginekologijos kabinetuose, nėra fiksuojami. Tačiau net pagal oficialius duomenis abortų skaičiumi Lietuva pirmauja Europoje.“ Remdamasi praktika, gydytoja teigė, kad abortus renkasi lygiai tiek pat netekėjusių moterų, kiek ir ištekėjusių. Jonavos dekanato šeimos centro bendradarbė gydytoja Zita Laurinaitienė kalbėjo apie vyro vaidmenį moteriai renkantis abortą ir jos dvasinę būseną nutraukus gyvybę. „Už naują gyvybę yra vienodai atsakingas ir vyras, ir moteris. Deja, dažniausiai dvasinę traumą patiria pastarosios, toji žaizda lieka visam gyvenimui, o tuo metu, kai moteriai labiausiai reikia vyro pagalbos, jo šalia nebūna“, – sakė Z. Laurinaitienė. Po gydytojų paskaitų renginio dalyviams buvo įteiktos stiklinės širdelės – gyvybės trapumo simbolis. Jiems taip pat parodytas nuotaikingas filmas apie vaikelio gyvenimą mamos įsčiose „Sveiki! Čia aš“. Vėliau Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už apsisprendusius nutraukti užsimezgusią gyvybę.

Birutė Steponavičiūtė, Jonavos dekanato atstovė spaudai;  Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt  

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt