į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kunigų susirinkimas (2007.11.27)

Lapkričio 27 d. kurijoje vyko eilinis Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas, pradėtas bendra konfratrų malda. Susirinkime dalyvavo dauguma arkivyskupijoje tarnaujančių dvasininkų.

Pirmojoje dalyje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius supažindino su 2007 m. lapkričio 7–9 d. LVK plenariniame posėdyje priimtais nutarimais dėl Mišių stipendijų, aukų paskirstymo bei dvasininkų pragyvenimo, aptarė, kaip šios gairės bus taikomos Kauno arkivyskupijoje. Netrukus šiuo klausimu arkivyskupas pasirašys dekretą, tačiau jau dabar dvasininkų dėmesys atkreiptas į tai, kaip svarbu likti jautriems ir supratingiems aukojančiųjų Bažnyčiai atžvilgiu, atsižvelgti į jų padėtį ir konkrečią situaciją.

Po pertraukėlės kalbėjo kunigų susirinkime viešėjusi Lietuvos Carito vykdomo projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“ koordinatorė soc. darbo magistrė Kristina Mišinienė. Ji išsamiai papasakojo dvasininkams apie jau šeštus metus (nuo 2001 m.) beveik visose Lietuvos vyskupijose vykdomą projektą, suteiktą pagalbą maždaug 500 Lietuvos gyventojų, tapusių prostitucijos, prekybos žmonėmis aukomis. Pasak K. Mišinienės, daugiau kaip pusė minėto skaičiaus moterų pradėjo normalų, žmogaus asmens vertą gyvenimą. Apibūdinus tikrąją situaciją šioje srityje, atkreiptas dėmesys, jog daugybė moterų tampa sekso „industrijos“ vergėmis ne savo noru, o ir pasirinkusias į šį kelią neretai atveda skurdas ir nepritekliai. K. Mišinienė kreipėsi į dvasininkus prašydama paskleisti žinią apie Carito projektą parapijų bendruomenėse, kad nukentėjusioms moterims, patyrusioms prievartą Lietuvoje ar užsienyje, įmanoma pagelbėti suteikiant kvalifikuotą ivairiapusę psichosocialinę pagalbą.

Susirinkime aptarti aktualūs sielovados klausimai, tarp jų – ir pasirengimas Šiluvos Švč. M. Marijos apsireiškimo Jubiliejui, informacijos apie pasirengimą jam sklaida arkivyskupijoje. Arkiv. S. Tamkevičius atsakė į kunigų klausimus. Susirinkimas baigtas agape kurijoje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt