į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kunigų prieškalėdinis susitikimas (2007.12.18)

Gruodžio 18 d. arkivyskupijoje – parapijose, įvairiose kitose institucijose dirbantys dvasininkai rinkosi į tradicinį kasmetinį prieškalėdinį susirinkimą, kuris vyko kurijoje. Bendra malda pradėtam susirinkimui vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Dvasininkai aptarė svarbiausią kitų metų arkivyskupijos gyvenimo įvykį – Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejaus šventimą per 2008-ųjų Šilines, rugsėjo 6–15 d. Jubiliejaus šventimo gaires kunigams pristatęs ir kvietęs jas apsvarstyti arkiv. S. Tamkevičius darsyk atkreipė dėmesį į esminį Jubiliejaus šventimo siekį. Pasak ganytojo, tai turi tapti proga nūdien atnaujinti tikėjimą ir Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus garbinimą asmeniniame ir bendruomeniniame gyvenime. Dvasininkų dėmesys atkreiptas į tai, kad švenčiamu Jubiliejumi siekiama suaktualinti Šiluvos žinią šiandien, išgarsinti Šiluvą kaip krikščioniškos piligrimystės vietą, tuo suteikti piligrimams galimybę išgyventi ir atsiliepti į kvietimą garbinti Jėzų, skelbti Evangeliją. Ganytojas pasiūlė ir su kitomis Lietuvos vyskupijomis kuo aktyviau dalytis šia žinia: jos bus kviečiamos dalyvauti Jubiliejaus iškilmėse, kiekvienai iš jų skiriant po vieną atlaidų dieną.

Esminė Jubiliejaus žinia – „per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus“, pasak ganytojo, turėtų atsispindėti homilijose, katechezėje, mąstymuose. Švenčiant Jubiliejų šiemet taip pat bus kviečiamos atskiros visuomenės grupės, bet dėmesys sutelkiamas į esminę Jubiliejaus žinią bei ją papildančius kiekvienos dienos moto (Šventojo Rašto mintis). Arkivyskupas išsamiai pristatė kiekvienos dienos programą, Mišių intencijas, pabrėžė, jog arkivyskupijos kunigų pagalba bus ypač svarbi teikiant maldininkams sielovados patarnavimus. Dvasininkai paraginti aktyviau kviesti žmones dalyvauti rugpjūčio 31 d. rengiamame piligrimų žygyje į Šiluvą ir padėkos už Lietuvos laisvę šv. Mišiose. Į Jubiliejaus šventimą raginami atvykti Sutvirtinimo sakramentą kitąmet priimsiantis jaunimas (dalyvauti Jaunimo dienoje rugsėjo 7 d.) ir Pirmąją Komuniją priimsiantys vaikai, kurie galėtų atvykti į rugsėjo 13 d. švęsimą Šeimų dieną. Į Jubiliejaus šventimo iškilmes rugsėjo 14 d. atvyks popiežiaus legatas. Jubiliejaus šventimas baigsis rugsėjo 15 d. per Švč. M. Mariją Sopulingąją – ši diena skiriama maldai už visame pasaulyje pasklidusius lietuvius. Liturgijai vadovaus užsienio lietuvių sielovadai tarnaujantys kunigai.

Susirinkime dvasininkai buvo kviečiami išsakyti savo nuomonę, kaip tobulinti numatomo Jubiliejaus šventimo programą. Kaip joje ir rengiantis Jubiliejui dalyvauja arkivyskupijos jaunimas, kalbėjo jaunimo centro vadovas kun. Kastytis Šulčius. Visų pirma jis padėkojo už jaunimo pastoraciją, kuri vyksta daugumoje parapijų. Jaunimo centro komanda yra parengusi Jubiliejui skirtą 3 dalių programą „Nešanti kitiems“, kuria siekiama, kad jaunuoliai geriau pažintų Marijos asmenį, taip pat suaktualinti Marijos Šiluvoje išsakytą sielvartą. Jaunuoliams siūloma apsvarstyti savo širdyse, kas atsitinka, kai žmogus pamiršta Dievą; jie skatinami Marijos pavyzdžiu džiaugsmingai atsakyti Viešpačiui „taip“. Numatyta 12 susitikimų (rengiamų kartą per mėnesį) temos, apimančios visą pasirengimo laiką iki rugsėjo. Kunigų dėmesys atkreiptas į grupių amžių; programa skiriama 14–30 metų jaunuoliams. Kun. K. Šulčius prašė aktyviau į šią programą kviesti sutvirtinamuosius.

Be kitų sielovadinių klausimų, arkivyskupas pristatė savo kalėdinį laišką tikintiesiems, pabrėžė, jog ateinantys 2008-ieji arkivyskupijoje skelbiami Šiluvos Dievo Motinos metais. Vysk. Jonas Ivanauskas pakvietė kunigus dalyvauti rengiamoje kelionėje į Šventąją Žemę.

Vėliau dvasininkai dalyvavo agapėje, laužė kalėdaičius, linkėjo vieni kitiems džiugių Kalėdų švenčių.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el.p. info@kn.lcn.lt  

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt