į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2008.01.22)

Sausio 22 d. arkivyskupijos kurijoje vyko pirmoji šiais metais nuolatinio kunigų ugdymo konferencija. Ji prasidėjo tradicine bendra konfratrų malda. Į konferenciją atvyko dauguma arkivyskupijoje tarnaujančių dvasininkų, jai vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Ganytojas perskaitė dvasininkams skirtą pranešimą apie kun. Stasį Ylą, jo gyvenimą ir asmenybę pateikdamas kaip tikėjimo liudijimą ir kunigystės pavyzdį. Ganytojo teigimu, pasirengimas Jubiliejui reikšmingas tiek, kiek bus padedama tikintiesiems atrasti tikrą santykį su Dievo Motina ir jos Sūnumi. Kita vertus, jis bus prasmingas, kai visi, įskaitant ir kunigus, sieks dvasinio atsinaujinimo. Čia, pasak arkivyskupo, gali pasitarnauti ir kun. Stasio Ylos, kurio gimimo šimtmetį šiemet minime, gyvenimo pavyzdys.

Savo pasakojimą ganytojas iliustravo nuotraukomis, skaitė amžininkų (Juozo Brazaičio, ses. Onos Mikailaitės) liudijimus, pabrėžė S. Ylos sugebėjimą būti nepamainomu jaunimo vadovu, mokėti įsigilinti į žmogaus dvasią, bendrauti su įvairios kultūros ir išsilavinimo žmonėmis, nuolat ieškoti naujų būdų, kaip skelbti Evangeliją, būti populiariam tarp žmonių, tačiau jiems ne pataikauti, bet išlaikyti dvasios gelmę. Kunigams buvo pristatytos S. Ylos knygos, atskirai paminėtas kruopštus autoriaus darbas rengiant studiją „Šiluva Žemaičių istorijoje“, kitos jo vertingos mintys apie Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje prasmę. Pabaigoje ganytojas palinkėjo kunigams S. Ylos dvasios, idealizmo. Asmeniniu liudijimu apie kun. S. Ylą konferencijoje pasidalijo ir t. Leonas Zaremba SJ.

Šioje konferencijoje dalyvavo ir joje kalbėjo Kauno m. Centro policijos komisariato viršininkas Gintautas Dirmeikis. Jis padėkojo kunigams už bendradarbiavimą vykdant projektą „Policijos ir bažnytinės bendruomenės partnerystė“. Šis projektas, skirtas apsaugoti vyresnio amžiaus žmones nuo telefoninių sukčių, buvo labai sėkmingas: tokių apgaudinėjimo atvejų ir nukentėjusių žmonių skaičius labai sumažėjo, pats projektas buvo pripažintas geriausia praeitų metų policijos iniciatyva palaikant partnerystę su visuomene Lietuvoje. Komisariato viršininkas pakvietė dvasininkus ir toliau bendradarbiauti kviečiant savo tikinčiuosius parapijose būti ypač atsargius ir budrius keliuose, nešioti atšvaitus tamsiu paros metu, transporto priemonėse segtis saugos diržus. Dvasininkams buvo padalyta lankstinukų, pasakojančių apie policijos darbą, skrajučių – saugaus elgesio gatvėse atmintinių ir pan.

Dvasininkai taip pat aptarė svarbius Šiluvos Dievo Motinos jubiliejinių metų akcentus, pasidalijo pasirengimo Jubiliejaus šventimui rūpesčiais.

Konferencija baigta pietumis. Kitas arkivyskupijos dvasininkų susitikimas kurijoje vyks vasario 26 d.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el.p. info@kn.lcn.lt  

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt