į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Arkivyskupijos jaunimas – „Altenbergo šviesos“ šventėje (2008.04.27–05.05)

Balandžio 27 – gegužės 5 dieną vienuolika Kauno ir Vilniaus arkivyskupijų jaunimo atstovų bei jaunimo grupių lyderių, lydimi Kauno arkivyskupijos jaunimo centro darbuotojos Kristinos Šmulkštytės, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro vadovės Dalios Macevičiūtės bei ką tik šventimus gavusio kun. Mariaus Žitkausko, dalyvavo „Altenbergo šviesos“ šventėje Vokietijoje.

Altenbergo šviesa kasmet išsiunčiama skirtingoms Europos tautoms gegužės 1-ąją. Ši tradicija prasidėjo pasibaigus Antrajam pasauliniam karui. Tuomet Vokietijos jaunimas, atsiprašydamas už savo tautos padarytus karo nusikaltimus, susitaikymui pirmą kartą iš Altenbergo katedros perdavė taikos liepsną kare dalyvavusių šalių jaunimui.

Šių metų „Altenbergo šviesos“ šventės šūkis – „Kristaus Dangun Žengimo užduotis – mažasis meilės kelias“ (vok. „Himmelfahrtskommando – der kleine Weg der Liebe“). Pasak Kelno arkivyskupijos, kuriai priklauso Altenbergo miestelis, jaunimo sielovadininko kun. Mike Kolb, toks šūkis pasirinktas neatsitiktinai. „Šiemet mūsų šventė sutampa su Kristaus dangun Žengimo švente – Šeštinėmis. Todėl pasirinkome šį žodžių junginį „Himmelfahrtskommando“ – dangun žengimo komanda. Kiekvienas savo gyvenime turime dievišką užduotį – komandą, kuri kada nors nuves mus į dangų. Tik skirtingai nei karinės užduoties atveju,  patys pasirenkame, ar norime sekti Dievo patikėta meilės užduotimi. O žodžiai „der kleine Weg der Liebe“ paimti iš šv. Teresėlės iš Lizje užrašų, mat, be šviesos išsiuntimo, šių metų šventės akcentas bus dar ir šv. Teresėlės relikvijos.“

 „Altenbergo šviesos“ šventė pradėta švęsti išvakarėse – balandžio 30 d. Dalyvavo ne tik vokiečiai, bet ir lietuvių bei italų jaunimas, tad buvo surengtos įvairios susipažinimo ir bendravimo akcijos – užduotys. Vakare, 23 val., buvo švenčiama iškilminga vigilija, kurioje dalyvavo apie 3000 jaunuolių. Gegužės 1-osios rytą buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kuriose nuo Velykinė žvakės buvo uždegta „Altenbergo šviesa“. Tiek vigilija, tiek pagrindinės šv. Mišios buvo aukojamos trimis – vokiečių, lietuvių bei italų – kalbomis.

Po pagrindinių šventinių iškilmių lietuvių bei italų grupėms buvo surengtos pažintinės ekskursijos po Kelno bei Bonos miestus, Altenbergo apylinkes. Vienybės tarp vokiečių, italų ir lietuvių jaunimo grupių akcentu tapo šv. Mišios Altenbergo vienuolyno koplyčioje, kur kun. Marius Žitkauskas suteikė primicijų palaiminimą.

Lietuviai nebe pirmą kartą lankosi „Altenbergo šviesos“ šentėje. Dalyvavimas joje – Kauno ir Vilniaus arkivyskupijų jaunimo bendradarbiavimo su Drezdeno-Maiseno bei Kelno arkivyskupijomis projekto dalis.

Birutė Steponavičiūtė, Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos atstovė spaudai

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt