į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Apdovanotieji Šiluvos Dievo Motinos medaliais (2008.06.24)

Birželio 24 d., švenčiant dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo šventę, Kauno arkivyskupijos dienos proga arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pasirašė dekretus ir arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliais apdovanojo šiuos asmenis:

kun. Kęstutį GRABAUSKĄ – už uolią kunigiškąją tarnystę, nuoširdų rūpinimąsi Jurbarko bažnyčia bei parapijos bendruomeninio gyvenimo puoselėjimą;

kun. Vytautą PAUKŠTĮ – už uolią kunigiškąją tarnystę, nuoširdų rūpinimąsi Raseinių bažnyčia bei parapijos bendruomeninio gyvenimo puoselėjimą;

ses. Almą Romualdą VABUOLAITĘ FDCJ – už ilgametį nuoširdų darbą arkivyskupijos kurijoje, pašvęstojo gyvenimo pašaukimo liudijimą ir aktyvų įsitraukimą į Marijos radijo veiklą;

Almą KRAPTAVIČIŪTĘ – už uolų ir nuoširdų darbą Kauno arkivyskupijos bažnytiniame teisme, siekį pagelbėti žmonėms sprendžiant jų gyvenimo problemas bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Kazimierą STANEVIČIŲ – už nesavanaudišką pagalbą remontuojant ir tvarkant Skarulių bažnyčią, aktyvų įsitraukimą į parapijos bendruomenės veiklą bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Vytą BANCEVIČIŲ – už tvirtą tikėjimo liudijimą ir ištikimybę Bažnyčiai bei aktyvų dalyvavimą Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos gyvenime;

Egidijų RANDĮ – už uoliai atliekamą tikybos mokytojo darbą, aktyvų dalyvavimą Kauno Šv. Vincento Pauliečio parapijos veikloje ir asmeninį tikėjimo liudijimą savo gyvenime;

Justiną Anzelmą GRUODĮ – už nesavanaudišką nuoširdžią pagalbą kuriant ir puoselėjant Karčiupio katalikiškąją bendruomenę, koplyčios statybos darbų organizavimą, aktyvų dalyvavimą parapijos gyvenime ir krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Rasą GREIČIŪTĘ – už aktyvų dalyvavimą Jurbarko parapijos gyvenime, sąmoningą įsitraukimą į parapijoje vykdomas programas bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Miglę RAČAITĘ – už uolų tikybos mokytojos darbą Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centre, dedamas pastangas skleisti Gerąją Naujieną klausos problemų turintiems vaikams bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Jūratę Kristiną LENKUVIENĘ – už ilgametį nuoširdų ir pasiaukojantį darbą Kauno arkivyskupijos Šeimos centre, aktyvų dalyvavimą arkivyskupijos gyvenime bei krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Juliją REPEČKIENĘ – už uolų ir nuoširdų įsitraukimą į Ukmergės Šv. Petro ir Povilo parapijos Marijos legiono veiklą, ištikimybę Bažnyčiai bei tvirtą tikėjimo liudijimą;

Antaną PREIKŠĄ – už uolų ilgametį Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos zakristijono darbą, nuoširdų ir pasiaukojantį dalyvavimą parapijos veikloje ir tvirtą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Ses. Albiną PETRAŠKAITĘ – už ilgametį darbą vadovaujant adoracijai Kauno arkikatedroje bazilikoje, uolų darbą su jaunimu bei nuoširdų tikėjimo ir pašvęstojo gyvenimo liudijimą;

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt