į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Jėzaus draugijos generalinio vyresniojo t. A. Nicolas SJ viešnagė Kaune (2008.08.24)

Rugpjūčio 24-osios sekmadienį 10 val. Eucharistijos liturgiją Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje drauge šventė ir homiliją pasakė Lietuvoje viešintis Jėzaus draugijos generalinis vyresnysis ispanas t. Adolfo Nicolas SJ. Šių metų pradžioje paskirtas 71-erių metų amžiaus naujasis jėzuitų generolas misionierius, kelis dešimtmečius praleidęs Azijoje, į Kauną atvyko jau aplankęs Vilniaus ir Šiaulių jėzuitų namus. Pasibaigus šv. Mišioms, t. A. Nicolas SJ susitiko su ignaciškuoju dvasingumu gyvenančiais pasauliečiais ir pašvęstojo gyvenimo nariais, į Kauną tądien suvažiavusiais iš įvairių Lietuvos kampelių.

Eucharistijos liturgijai Jėzuitų bažnyčioje vadovavo Jėzaus draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijolas t. Aldonas Gudaitis SJ, celebravo svečias t. A. Nikolas SJ, drauge su juo į Lietuvą atvykęs asistentas Amerikos žemynui t. James Grummer SJ, taip pat Jėzuitų bažnyčios rektorius t. Ladislovas Baliūnas SJ, Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius t. Gintaras Vitkus SJ. Giesmėmis Viešpatį šlovino jaunieji bažnyčios giedotojai.

Homilijoje t. A. Nicolas SJ sekmadienio Evangelijos pagrindu plėtojo mintį, kas yra bendruomenė, galinti Dangaus karalystę padaryti tikrą šioje žemėje, išskyrė svarbiausius jos bruožus: Eucharistinės duonos bendrystę, susivienijimą bei Kristaus kryžiaus priėmimą. Mato evangelijoje (16, 13–20) aprašytame Jėzaus ir mokinių pokalbio kontekste generolas atkreipė dėmesį į Jėzaus klausimą: „O kuo jūs mane laikote?“ T. A. Nicolas SJ žodžiais, tai klausimas, užduodamas kiekvienam žmogui asmeniškai ir kviečiantis svarstyti, kaip Jėzus yra mūsų gyvenime. Taip, mums patinka Jėzaus mokymas, bet ar mes nebėgame nuo jo tada, kai sunku? Dvasininkas ir misionierius lietuvių tautą apibrėžė kaip drąsiai paliudijusią ištikimybę savo tikėjimui ir pakvietė Kristaus akimis toliau žvelgti į dabarties sunkumus bei pasaulį; svarbiausia – kad Eucharistija taptų bendruomenės duona, o gyvenimas – Evangelija.

Šiltas susitikimas po šv. Mišių su t. A. Nicolas SJ įvyko Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje. Svečias labai pasidžiaugė matydamas gausiai susirinkusius ir sakė, kad su ignaciškąjį dvasingumą savo gyvenime puoselėjančiais žmonėmis jis jaučiasi kaip namie. Pasidalijime (būtent taip pavadino savo kalbą) palietė aktualią dabarties krikščioniui temą – kaip Dievą išgyventi kasdienybėje. Pasak jėzuitų generolo, nūdienos skuboje nebemokama džiaugtis paprastais dalykais, nuolat ieškoma sau stimulų. Šv. Ignacas kviečia atsitraukti ir įsijausti į tai, kaip Dievas mato pasaulį, išgyventi jį penkiais pojūčiais, jausti kito kančią, atrasti savo širdyje gilumą – veltui Viešpaties mums duodamą – ir būti perkeistiems. T. A. Nicolas SJ labai teigiamai įvertino krikščioniškųjų bendruomenių narių pastangas remti gyvenimą ignaciškuoju dvasingumu, pasidžiaugė, kad vis daugiau žmonių bando per šv. Ignaco dvasinį palikimą atrasti tikruosius dalykus pasaulyje, perkeisti savo širdį, nes, t. A. Nicolas SJ žodžiais, būtent ten vyksta tikri didieji pasikeitimai.

Vėliau svečias atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Be kita ko, jis gražiai atsiliepė apie mūsų tautą, besigydančią istorijos žaizdas, pastebėjo, jog krikščionybė Lietuvoje yra labai gyvybinga, padrąsino bendruomenes tarnauti visuomenės išgydyme.

Susitikimo pabaigoje t. A. Gudaitis SJ dėkodamas garbingajam svečiui padovanojo lietuviškojo Rūpintojėlio skulptūrą.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 40 90 25  , el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt