į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2008.10.14)

Spalio 14 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko šioje arkivyskupijoje tarnaujančių dvasininkų susirinkimas. Kaip įprasta, jis pradėtas bendra konfratrų malda, jai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Susirinkimas buvo skirtas neseniai pasibaigusioms Šiluvos Jubiliejaus iškilmėms bei tolesnėms šios piligriminės vietos puoselėjimo galimybėms aptarti.

Susirinkimui vadovavęs arkiv. S. Tamkevičius išsakė apibendrinamų minčių apie pasirengimo Jubiliejui metą, į kurį piligriminėmis kelionėmis, šventėmis, Šiluvos Dievo Motinos paveikslo piligrimyste, kitomis savo iniciatyvomis atsiliepė visos arkivyskupijos parapijos, dekanatai, taip pat ir kitos vyskupijos. Ganytojas pasidalijo išties džiugiais Jubiliejaus šventimo įspūdžiais ir mintimis. Kalboje buvo ypač pabrėžta svari kunigų pagalba ir indėlis tiek rengiantis Jubiliejui, tiek ir švenčiant jį Šiluvoje.

Kita vertus, arkivyskupas pakvietė dvasininkus svarstyti, kaip toliau nuolat puoselėti šią arkivyskupijos ir visos Lietuvos tikinčiųjų gyvenime vis labiau įsitvirtinančią dvasinės traukos vietą, kad Šiluva, dabar esanti Jono Pauliaus II piligrimų kelio dalimi, tęsiant ir tvirtinant čia piligriminių kelionių, atlaidų, kiekvieno mėnesio 13-os – Marijos dienos ir kt. tradicijas, vis stiprėtų ir plėstųsi kaip dvasinio atsinaujinimo vieta. Tarp išsakytų pasiūlymų buvo paminėti ir kvietimas Šiluvoje lankytis vaikams, kurie priima Pirmąją Komuniją, tradicija čia apsilankyti jaunuoliams, kuriems suteikiamas Sutvirtinimo sakramentas, taip pat jaunavedžiams jų šventės proga ir kt.

Įspūdžiais apie Jubiliejaus šventimą, Šiluvos kaip piligriminės vietos plėtros galimybes pasidalijo ir Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, dekanai, kunigai, tačiau atskirų nutarimų priimta nebuvo.

Visi arkivyskupijos kunigai susirinkime apdovanoti Šiluvos Dievo Motinos medaliais, atskirai pasveikinti buvo 50-metų amžiaus jubiliejus minintys Ukmergės dekanato dekanas, Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas kun. Gintautas Kabašinskas ir Betygalos Šv. Mikalojaus parapijos klebonas kun. Viktoras Aukštakalnis.

Susirinkimas baigtas pietumis. Kitą arkivyskupijos dvasininkų susirinkimą numatoma surengti lapkričio 11 dieną.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, el.p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt