į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Pal. J. Matulaičio konsekravimo vyskupu 90 metų sukakties paminėjimas Kaune (2008.11.30)

Lapkričio 30-ąją Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišiomis paminėtos pal. arkiv. Jurgio Matulaičio konsekravimo vyskupu Kauno katedroje 90-osios metinės. Iškilmingai pirmojo advento sekmadienio Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, jos pradžioje gausiai susirinkusius tikinčiuosius pakvietęs maldoje prisiminti mūsų tautos palaimintąjį, savo gyvenimą atidavusį Lietuvos Bažnyčiai.

Po šv. Mišių arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas maloniai pakvietė jų dalyvius į konferencijų salę. Ten vyko konsekravimo sukakties šventinis paminėjimas, surengtas Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos vienuolių.

Salėje norėjusius prisiminti arkiv. J. Matulaičio gyvenimą, paminėti jo nuopelnus ir dvasinį palikimą Bažnyčiai pasitiko iškalbinga seserų parengta parodėlė. Joje iš informatyvių tekstų, nuotraukų, kitų dokumentų buvo galima atpažinti iki arkivyskupo tarnystės aukštumų nuvedusį palaimintojo pašaukimo kelią, kuriuo jis žengė remdamasis kilniuoju „Vince malum in bono“ („Nugalėk blogį gerumu“) šūkiu ir visiškai paklusdamas Dievo valiai.

Renginį pradėjusi ses. Viktorija Plečkaitytė MSV pakvietė visus pasigilinti į pal. J. Matulaičio asmenį ir gyvenimą, kuriuose geriausiai atsispindi prasidedančio advento evangelinė mintis: „Budėkite.“ Pasak sesers, budrumas Dievo malonei, atidumas jo valiai, šios valios apkabinimas savo gyvenimu – štai tokį pavyzdį paliko palaimintasis ypač tiems, kurie yra pašaukti tapti stipriu raugu skelbiant Evangeliją kitiems, kad Viešpats galėtų ir per mažus žmones daryti savo didžius darbus.

Seseris vargdienes, Pal. J. Matulaičio draugijos narius, atvykusius iš Lazdijų, Alytaus, Marijampolės, kitų vietovių, visus renginio dalyvius pasveikinęs arkiv. S. Tamkevičius sakė dėkojantis Dievui už palaimintąjį Jurgį – realų, apčiuopiamą Dievo Žodžio vaisių, kuris, dar per mažai mūsų įvertintas, paliko džiugų tikėjimo liudijimą, ėjo tikru Evangelijos keliu, kuris prieinamas kiekvienam jo trokštančiam. Ganytojas išsakė asmenišką džiaugsmą, kad didžiulių darbų Lietuvos Bažnyčiai nuveikęs palaimintasis konsekruotas vyskupu Kauno katedroje.

Ses. Onutės Vitkauskaitės MSV perskaitytame pranešime šio renginio dalyviams vėrėsi akivaizdžios pal. J. Matulaičio dvasinio pasaulio sąsajos su apaštalo šv. Pauliaus dvasingumu. Remdamasi palaimintojo užrašais, jo veikla ses. O. Vitkauskaitė išryškino Kristaus centriškumą, kuris juos abu vedė tarnystėje, skatino dėl visų tapti viskuo. Meilė Kristui jiems abiem reiškė visišką atsidavimą Bažnyčiai: šv. Paulius atidavė dėl jos savo gyvybę, o palaimintasis Jurgis, iki galo pašventęs jai savo gyvenimą, ir mirties akivaizdoje dar rikiavo jos statytojus. Pranešimo autorė pabrėžė abiejų Bažnyčios vyrų drąsą ir narsumą, drauge atkreipė dėmesį, jog tai reiškė ir drąsą sudilti, sudegti dėl Jėzaus Kūno – Bažnyčios, kvietė tapti karštai skelbiančiais ir drąsiai liudijančiais.

Renginyje skambėjo pal. J. Matulaičio dvasinių užrašų mintys, ištraukos iš Stasio Ylos knygos, kurios skatino įsimąstyti į palaimintojo dvasinę savijautą, jo nuolankumą priimant vyskupo tarnystę, išgirsti konsekravimo iškilmių pamokslą. Tekstus skaitė Kauno kunigų seminarijos klierikas Tomas Branauskas. Tarp jų skambėjo muzikiniai intarpai, kuriuos atliko šiltais plojimais palydėtos Kauno Antano Kačanausko muzikos mokyklos ir Kauno apskrities Juozo Naujalio gimnazijos moksleivės, koncertmeisterė Dalia Žarėnienė, mokytojos Ilona Klusaitė, Žizelė Stroputė.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, el. .p. info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt