Į svetainės pradžią
  Kauno arkivyskupija    
  Kauno I dekanatas  
  Istorija

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Bažnyčios adresas
Radvilėnų pl. 11
LT-50257 Kaunas
Tel.867568808   
Svetainė internete:
kaunas.lcn.lt/parapijos/antanas

Raštinė interesantus priima:
Šiokiadieniais 8–17 val. 17–19 val. zakristijoje priima kunigai.
Savaitgaliais ir šventadieniais Šv. Mišių metu zakristijoje priima kunigai.
Mob. 8 675 68808

 

Parapijos namai
(Caritas, Vaikų ir jaunimo repeticijų ir maldos grupių kambariai, biblioteka)
Radvilėnų pl. 13 ir 15

Parapijos šarvojimo salės
Radvilėnų pl. 15a
LT-50257 Kaunas
Tel. 8-61745608

     
  Dvasininkai
Klebonas kun. Tomas TREČIOKAS
Vysk. emeritas teol. lic. Juozas PREIKŠAS
Vik. kun. Žilvinas ZINKEVIČIUS

Alt. kun. Juozas ČEPĖNAS
Alt. kun. Antanas MILAŠIUS
Alt. kun. Juozas INDRIŪNAS
 

Pamaldos

Šv. Mišios
Šiokiadieniais 7, 8, 18 val.
Šventėse 7, 8, 10 (arba 12) ir 18 val.
Šeštadieniais 7, 8, 10 val. (9:30 - giedamas Šv. Rožinis), 18 val.
Sekmadieniais ir privalomose šventėse 8, 10, 11, 12, 13.30 (mokslo metų laikotarpiu) ir 18 val.
   Pirmaisiais mėnesio:
       Pirmadieniais 18 val. šv. Mišios aukojamos už mirusiuosius.
       Antradieniais 18 val. meldžiamės į šv. Antaną.
       Penktadieniais 7 ir 18 val. – į Švč. Jėzaus Širdį.
       Šeštadieniais 18 val. – į Švč. Mergelės Marijos Širdį.
  
   Ketvirtadieniais 18 val. ir šeštadieniais 10 val. sudėtinės šv. Mišios aukojamos už mirusiuosius ir gyvuosius.

Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais – po 8 val. šv. Mišių iki 10 val.
Šv. Antano atlaidų metu po 12 val. (Sumos) šv. Mišių iki 18 val.

Kitos pamaldos
Gegužinės – gegužės mėn. 18 val.
Birželinės – birželio mėn. 18 val.
Rožinio malda – spalio mėn. 17 val.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje
Dėl Santuokos sakramento kreiptis prieš tris mėnesius į raštinę priėmimo laiku. Vyksta katechezės ir pasirengimo šeimai kursai.
Dėl Krikšto sakramento kreiptis prieš tris savaites į raštinę priėmimo laiku. Vyksta katechezės užsiėmimas.
Dėl kitų sakramentų kreiptis į raštinę priėmimo laiku

Atlaidai keliami į sekmadienį:
Šv. Antano Paduviečio – apie birželio 13 d.
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės – apie spalio 1 d.
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo – apie gruodžio 8 d.

 
 
Interneto svetainė
El. paštas
 
 
Šv. Mišios
Sekm.: 8, 10, 11, 12, 18
Prival. švent.: 8, 10, 11, 12, 18
Švent.: 7, 8, 10 arba 12 ir 18
Šiokiad.: 7, 8, 18
Šeštad.: 7, 8, 10, 18
 
 
Skelbimai

Dėkojame už aukas, kurios renkamos bažnyčios fasado ir parapijos namų vidaus bei stogo remontams. Už jūsų lėšas bažnyčioje įrengtos vaizdo kameros ir priešgaisrinė apsaugos signalizacija. Jau nudažyta bažnyčios bokšto viršutinė dalis ir jo stogas. Taip pat ardomas parapijos namų senas stogas, kuris bus keičiamas nauju. Jei kas turite galimybių, prašome ateiti į raštinę ir skirti auką. Aukotojai įrašomi į aukojamų lėšų knygą. Kas šiuo metu dar negalite paremti minėtų remontų, prašome maldose prisiminti parapijoje vykdomus darbus.

* * * 

Kviečiame skaityti Šventąjį Raštą

Kas vyksta atgautuose parapijos namuose?

* * *

AUKŲ PERVEDIMO ŠV. ANTANO PARAPIJAI SĄSKAITA:
Vilniaus AB SEB banko Kauno filialas.
Banko kodas: 70440
Sąskaita: LT20 7044 0600 0358 5149
Šv. Antano Paduviečio parapijos kodas: 190812123.

 
© 2002 Katalikų interneto tarnyba
© 2002-2004 Kauno šv. Antano Paduviečio parapija
<< į puslapio viršų
Atnaujinta 2014 04 21