Į svetainės pradžią
  Kauno arkivyskupija    
  Kauno I dekanatas  
  Istorija

NAUJIENOS

Adoruotojų ir ministrantų talentų vakaras
 
 
                       Antrąjį Advento sekmadienį Šv. Antano Paduviečio parapija šventė Švenčiausios Mergelės Marijos nekaltojo Prasidėjimo atlaidus. Šventę pradėjome išvakarėse - gruodžio 7 d. šeštadienį, prieš vakaro Šv. Mišias parapijos klebonas pakvietė visus į bendrą maldą: - jau antrą kartą, parapijos Sumos choras, vadovaujami svečio kunigo Gyčio Stumbro ir vargoninkės Raimondos Liaskauskaitės, atliko garbės himną Marijai – Akatistą. Gausiai susirinkę parapijiečiai džiaugėsi šia beužgimstančia nauja tradicija.
                      Gruodžio 8 d., sekmadienį po Sumos Šv. Mišių garbę ir padėką Dievui ir Jo Švenčiausiai Motinai dar kartą išreiškėme Eucharistine procesija, o po pietų, parapijos adoruotojos su savo vadovėmis ses. Otilija FDCI ir ses. Teresė FDCI pakvietė į savo šventę, kurią kasmet pagal seną tradiciją rengia būtent šią Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dieną. Šį kartą šventė buvo skirta talentų pristatymui. Šventę pradėjo aktorė Regina Varnaitė su dukra Aušra, kurios suvaidino dvi ištraukėles iš spektaklių ” Amerika pirtyje“ ir „Baltaragio malūnas“. Vėliau į pasirodymą įsijungė parapijos vaikai ir jaunimas, kurie suvaidino du sceninius vaizdelius: „Trijų laimungųjų pašnekesys“ ir „Pokalbis apie gėles“. Į programą įsijungė ir muzikantai: kankliavo Vaiva, fleita grojo Liucija, šauniai giedojo jaunimas, vadovaujamas Juliaus, šventinę programą paįvairino Karolinos skaitomos eilės. Parapijos klebonas, pasveikinęs šventės dalyvius, pakvietė visus prie vaišių stalo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interneto svetainė
El. paštas
 
 
Šv. Mišios
Sekm.: 8, 10, 11, 12, 18
Prival. švent.: 8, 10, 11, 12, 18
Švent.: 7, 8, 10 arba 12 ir 18
Šiokiad.: 7, 8, 18
Šeštad.: 7, 8, 10, 18
 
 
Skelbimai

Dėkojame už aukas, kurios renkamos bažnyčios fasado ir parapijos namų vidaus bei stogo remontams. Už jūsų lėšas bažnyčioje įrengtos vaizdo kameros ir priešgaisrinė apsaugos signalizacija. Jau nudažyta bažnyčios bokšto viršutinė dalis ir jo stogas. Taip pat ardomas parapijos namų senas stogas, kuris bus keičiamas nauju. Jei kas turite galimybių, prašome ateiti į raštinę ir skirti auką. Aukotojai įrašomi į aukojamų lėšų knygą. Kas šiuo metu dar negalite paremti minėtų remontų, prašome maldose prisiminti parapijoje vykdomus darbus.

* * * 

Kviečiame skaityti Šventąjį Raštą

Kas vyksta atgautuose parapijos namuose?

* * *

AUKŲ PERVEDIMO ŠV. ANTANO PARAPIJAI SĄSKAITA:
Vilniaus AB SEB banko Kauno filialas.
Banko kodas: 70440
Sąskaita: LT20 7044 0600 0358 5149
Šv. Antano Paduviečio parapijos kodas: 190812123.

 
© 2002 Katalikų interneto tarnyba
© 2002-2004 Kauno šv. Antano Paduviečio parapija
<< į puslapio viršų
Atnaujinta 2014 04 21