Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Advento popietė su K. Donelaičio "Metų" paskaitymais Gėluvoje

Rami Advento popietė su K. Donelaičio „Metų“ paskaitymais  vyko Gėluvos kaimo bendruomenės namuose.
Šių ir ateinančių metų sandūroje, sausio 1 d. minime 300-ąjį Lietuvių grožinės literatūros pradininko, sukūrusio pirmą svarbų lietuvišką meninį tekstą, K. Donelaičio jubiliejų.
 
Bendravome žvakių šviesoje, palaipsniui degėme keturias Advento žvakeles, kurios asocijuojasi su pasauliu ir keturiomis jo kryptimis. Žvelgiant gamtos aspektu, tai – virsmo laikotarpis, kada gamta davusi gyvybę, užauginusi vaisius, subrandinusi sėklas, linksta sunykimo pusėn. Juk visa tai K. Donelaitis pavaizdavo savo kūrinyje, keturis metų laikus, kai viskas keičiasi, pavasarį keičia vasara, ją keičia ruduo ir galiausiai viskas baigiasi žiema.
 
Skaitėme ištraukas iš keturių metų laikų, kuriuos vaizdingai perteikė poetas poemoje. Jis tarsi stebėtojas iš viršaus, iš aukšto matė ir jautė, kaip šį pasaulį, jo žmones, gamtą veikia universalios galios, kurioms paklūsta visi gyviai, augalai, ir jo parapijos būrai.
 
Paskaitymus keitė adventinės giesmės, kurias atliko moterų kolektyvas vadovaujamas I. Jankauskienės. E. Vaštakienė pritardama gitara atliko keletą dainų, grojo Gėluvos kaimo armonikierius A. Cikas.
 
Mintimis apie Kalėdų švenčių laukimą, Advento tradicijas dalinosi Ariogalos parapijos klebonas G. Jankauskas. Dovanojo po kalėdaitį, ragindamas visiems laužti kalėdaitį ir vienas kitam pasakyti po palinkėjimą.
 
Susirinkusius sveikino Gėluvos bendruomenės pirmininkas J. Vazgys.
 
Nuoširdžiai dėkoju Gėluvos km. bendruomenei, ypač bendruomenės pirmininkui, kuris maloniai mane sutiko priimti į bendruomenės namus su kilnojamąja biblioteka, kuria atvykstu į šiuos namus kiekvieno mėn. paskutinį antradienį. Dėkoju  R. Pankienei už šią gražią idėją, paminėti  K. Donelaičio jubiliejų, skaitant poemą  „Metus“ būtent šiuo ramybės, dvasinio susikaupimo laikotarpiu. Manau šis pirmas mūsų bendras renginys bus gerų, gražių darbų pradžia.
 
Butkiškės filialo vyresn. bibliotekininkė V. Augustinavičienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija