Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Istorija gyva mūsų darbuose

„Nugalėsim – arba mirsim! “ – šie žodžiai, iškalti Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono (LDK BDB) kieme, tapo š. m sausio 11 d. nakties šūkiu įvairaus amžiaus ir profesijų žmonėms,  iš įvairių Lietuvos miestų atvykusiems, susiruošusiems dalyvauti naktiniame žygyje, skirtam 1923 metų sausio 15-osios sukilimui, dėl kurio buvo išvaduota Klaipėda ir jos kraštas prijungtas prie Lietuvos.
 
Ši graži iniciatyva vyko tryliktą kartą, tačiau šių metų dalyvių skaičius didžiulis - 1260 žmonių. Tarp keliautojų buvo ir Lietuvos kariuomenės vadas Arvydas Pocius. Visą penktadienį pliaupė lietus ir pūtė stiprus, gūsingas vėjas, tačiau vakarop oras pagerėjo. Žygeiviai šiam iškilmingam žygiui  rinkosi Kretingos Pranciškonų gimnazijoje, iš kurios vėlų penktadienio vakarą, 22 valandą, sugiedoję himną, patraukė Klaipėdos link.
 
Šiame naktiniame žygyje dalyvavo ir Raseinių rajono Ariogalos gimnazijos šaulių būrelio šauliai  bei asmenys, mėgstantys šaulių veiklas, lydimi Ariogalos gimnazijos istorijos mokytojo, Ariogalos 13 kuopos šaulių vado Andriaus Bautronio. Kartu su Ariogalos gimnazijos entuziastais žygyje dalyvavo ir Raseinių r. Nemakščių bei Pryšmančių mokyklų entuziastai, lydimi mokytojo Egidijaus Vyšniausko.  Džiugu, jog visi dalyviai iš Ariogalos gimnazijos bei Nemakščių ir Pryšmančių mokyklų įveikė maršrutą, be jokių trukdžių ar nesėkmių grįžo kupini tik geriausių emocijų bei įspūdžių. Pirmieji žygeiviai finišo vietą - Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalioną Klaipėdoje, Liepojos gatvėje, - pasiekė antrą valandą nakties, paskutinieji - šeštą valandą ryto. Džiaugiamės, jog mes nebuvome paskutinieji ir jau 3 val. finišavome.  Žygį organizavo  Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Klaipėdos skyriaus ir Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos apskrities 3-ioji rinktinė.
 
Įveikę 26 kilometrus Klaipėdos išvadavimo žygyje patys ištvermingiausi pasiryžo dalyvauti ir Vilniuje vykusiame renginyje „Gyvybės ir mirties keliu“, kuris šiais metais pasižymėjo rekordiniu dalyvių skaičiumi – daugiau kaip 4200 dalyvių, tarp kurių buvo ir 14 žmonių iš Ariogalos krašto, iš jų ir Ariogalos miesto seniūnė Renata Aleksiejienė. Pagarbos ir atsakomybės vedami visiškai nesunkiai įveikėme bėgimo trasą nuo Vilniaus Antakalnio kapinių, kur ilsisi Sausio 13 – osios aukos, iki Vilniaus televizijos bokšto.
 
Sausio 10 – 11 dienų renginiai, skirti paminėti Lietuvos istorijai reikšmingus įvykius, nebuvo visos veiklos pabaiga. Išaušus pirmadienio rytui visi prisiminėme 1991 m. Sausio 13 – osios įvykius. Ši diena neliko nepaminėta ir Ariogalos gimnazijoje. Rytą, nuskambėjus skambučiui, kviečiančiam mokinius į pamokas, visuose Ariogalos gimnazijos languose sužibo žvakutės, mokytojai su mokiniais prisiminė tuometinius 1991 metų sausio įvykius Lietuvoje, žuvusius pagerbė tylos minute. Prisidėdami prie visos Lietuvos akcijos dauguma bendruomenės narių buvo pasipuošę šios dienos simboliu – neužmirštuolės gėlės žiedu.
 
Ilgosios pertraukos metu tiek mokiniai, tiek mokytojai praleido būdami gryname ore. Visi kartu sugiedojo Lietuvos valstybinį himną, šildėsi prie tradicinio laužo ir vaišinosi  Ariogalos gimnazijos jaunųjų  šaulių dalinama karšta arbata. Pirmadienio vakarą Ariogalos 13 kuopos šauliai  bei visi norintys rikiavosi iškilmingai eisenai nuo Ariogalos Kultūros namų iki bažnyčios. Šv. mišias aukojo Ariogalos parapijos klebonas Gintautas Jankauskas. Visi meldėsi ne tik už žuvusiuosius, bet ir už Tėvynę, už jos laisvę. Grįžę iš bažnyčios miestelio gyventojai giedojo šalies himną, degino laužą bei uždegė 14 žvakių, tylos minute pagerbė ir prisiminė tuos asmenis, kurie žuvo 1991 –iais metais. Vėliau renginys buvo perkeltas į kultūros namų salę, kur visus susirinkusiuosius sveikino miesto seniūnė R. Aleksiejienė, Ariogalos kapela „Šaltinėlis“, o Kultūros namų direktorė Rasa Sadauskienė skaitė eiles, skirtas Lietuvai, jos didvyriams bei iškovotai laisvei.
 
Šventinį koncertą dovanojo Raseinių meno mokyklos, pučiamųjų ansambliai vadovaujami Alfonso Ruko, Vaido Dabžanskio, Edmundo Galdiko.
 
Minėjimo metu Ariogalos šaulių 13 kuopos  vadas Andrius Bautronis  keturiems šauliams įteikė pareigybinius antsiuvus: Justui Baltrušaičiui – būrio vado, Aurimui Žiaukai, Vismantui Minelgai ir Šarūnui Baltrušaičiui – skyriaus vado pareigybinius antsiuvus.
 
Minėjimo metu kartu su Ariogalos gimnazijos direktoriumi A. Stankumi diplomais apdovanojo žygeivius, kurie dalyvavo žygyje „Klaipėdos sukilėlių keliais“, bei tuos, kurie parodydami savo ištvermę sudalyvavo tradiciniame „Gyvybės ir mirties bėgime“.
 
Džiugu, jog didžiąją dalį salės užėmė ne kas kitas, kaip miestelio jaunimas. Tai jaunieji patriotai, kurie gerbia mūsų valstybės istoriją. Mylėkime ir branginkime Lietuvą ne tik per valstybines šventes. Supraskime, jog nereikia klausti, ką mums gali duoti valstybė, o pagalvokime, ką mes galime jai duoti. Juk prieš 23 metus žmonės ir neklausė, jie – davė. Davė tai, ką turime šiandien. Tai, ką vadiname Laisve!
 
Ariogalos gimnazijos mokinių tarybos prezidentė Marta Bielskytė ir
Ariogalos gimnazijos istorijos mokytojas,
Ariogalos 13 kuopos šaulių vadas Andrius Bautronis

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija