Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Padėkos vakaras - koncertas „Ačiū tariam iš širdies”
 
2017 metų vasario 7 dieną, Raseinių meno mokyklos Ariogalos filiale vyko padėkos vakaras – koncertas, skirtas visiems meno mokyklos rėmėjams ir socialiniams partneriams, kurie įvairiais būdais prisideda prie meno mokykloje organizuojamų renginių – šventinių koncertų, respublikinių festivalių, konkursų ir kitų renginių įgyvendinimo.
 
Dėkojame į padėkos vakarą – koncertą atvykusiemsUAB „Rimdalė“ vadovams Rimui ir Daliai Čeičiams, UAB „Ariogalos statybinės konstrukcijos“ direktoriui Alfredui Lionginui Masaičiui, individualios įmonės - parduotuvės savininkams Dijanai ir Virgilijui Penkauskams, Raseinių rajono tarybos nariui Linui Bielskiui, UAB „Profsta“ direktoriui Dainiui Šadauskiui, UAB „Skorgenes“ direktorei Viktorijai Rupšienei, UAB „Maxima X“ ir „CamiraFabrics“ deleguotoms atstovėms, Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonui Gintautui Jankauskui ir kitiems svečiams.
 
Dėkojame individualios įmonės „Rūta“ direktorei Nijolei Vitkauskienei ir neatvykusiems rėmėjams, kurie savo gerais darbais taip pat prisideda prie meno mokyklos bei jaunųjų menininkų gerovės.
 
Padėkos žodį tarė koncerto vedėja – vyresnioji fortepijono klasės mokytoja Alina Skirmantaitė ir Raseinių meno mokyklos direktorės pavaduotojas ugdymui Ariogalos filiale – Benediktas Siliūnas.
 
Išreikšdami savo dėkingumą mokiniai ir mokytojai meno mokyklos rėmėjams dovanojo koncertą, kuriame švelniausiais muzikos garsais skambėjo vaikų nuoširdumas.
 
Koncerte pasirodė pučiamųjų klasės mokiniai – fleitininkas Benas Arlauskas, saksofonininkas Astijus Stašinskis, klarnetininkas Matas Algimantas Kruvelis (mokytojas Arūnas Krištapavičius). Kanklininkė Gerda Ališauskaitė (mokytoja Ramunė Jurkienė).
 
Fortepijono klasės mokinės – Kamilė Venclovaitė, Aura Vaitkutė, Klaudija Juodytė (mokytoja Alina Skirmantaitė), Evelina Dubauskaitė, Paulina Veličkaitė, Ema Andriuškaitė, Klaudija Petrauskaitė (mokytoja Džiuljeta Banienė).
 
Akordeonininkai – Monika Zakaitė, Žygimantas Dockevičius, Gabija Kaupaitytė, Malvina Jankauskaitė, Ieva Zakaitė (mokytoja Danutė Nedzinskienė). Smuikininkė Emilija Kandratavičiūtė (mokytoja Danguolė Gudžiuvienė).
 
Ačiū tariam iš širdies!
 
Alina SKIRMANTAITĖ – vyresnioji fortepijono klasės mokytoja

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 09 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija