Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Kilni misija

Norint išspręst gyvenimo problemą, reikia savyje ugdyti pagrindinius nusiteikimus: mylėti tiesą, vadovautis Dievo ir Bažnyčios įsakymais, turėti drąsos pakilti ir tęsti savo kelią, nežiūrint į pasisekimus bei klaidas.
 
Mūsų siela, o ne kūnas turi vadovauti mūsų gyvenimui. Siela trejopa: jos sudėtis – protas, jausmai ir valia – turi sudaryti mumyse vieningą pasaulėžiūrą, nesulaikomą dinamizmą ir vidinę tvarką.
 
Ši dvasinė darna ypač svarbi šeimoje. Negalima įsivaizduoti laimingos krikščioniškos šeimos be malonės gyvenimo. Džiaugiuosi, kad mūsų parapijoje yra daug Dievą mylinčių šeimų.
 
Odeta Kaminskienė, g. 1968 m. kovo 17 d. Kauno mieste, praktikuojančių katalikų šeimoje. 1986 metais baigė Kauno m. 33 vidurinę mokyklą. 1988 metais Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje priėmė santuokos sakramentą su Antanu Kaminsku.
 
Augina du vaikus – sūnų Arnoldą, kuris yra Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčios zakristijonas, ir dukrą Skaistę, kuri dabar aktyviai dalyvauja šv. Mišiose ir skaito Žodžio liturgiją.
 
2004 metais O. Kaminskienė įstojo mokytis į Kauno Religijos Studijų Kolegiją. I – ą kursą baigė labai gerais įvertinimais. Parašė kursinį darbą „Paauglių požiūris į savižudybę“, kuris buvo įvertintas 10 balų.
 
Į Kolegiją įstojo mokytis, norėdama geriau suprasti Dievo žodį ir įsisavinti teologines žinias. Po trijų metų, baigusi Kauno Religijos Studijų Kolegiją, ji tikisi tapti kvalifikuota tikybos mokslo mokytoja ir padėti jaunimui pažinti Dievą bei jo mokymą, suprasti tikėjimo svarbą ir jo galią mūsų gyvenime.

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija