Kauno arkivyskupija Ukmergės dekanatas  
       
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Bendruomenės gyvenimas
Veikla
Jaunimas
Nuorodos
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/balninkai
El. paštas:
balninkai@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm., švent.: 9.00, 13.00

Šešt. – 10.00

II–V: 20.00 (ž. 17.00)
 
 
Skelbimai:

Visiems kas norėtų ir galėtų paremti Balninkų šv. vysk. Stanislovo parapiją savo pinigine auka arba pervedant 2% nuo sumokėtų mokesčių pateikiame savo rekvizitus:

Gavėjo kodas - 291254850

Gavėjas – Balninkų šv. vysk. Stanislovo parapija

Banko pavadinimas –
AB DnB NORD bankas

Banko kodas 40100

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT284010045500036842

DVASININKAI

a.a. kun. Jonas Tamonis (kairėje) ir kun. Petras Purlys

Šv. vysk. Stanislovo parapija yra išauginusi šiuos kunigus: a.a. A. Gribulis, a.a. Juozapas Stasiūnas (1885 - 1910 - 1973), a.a. Jonas Sadūnas (1891 - 1915 - 1964), a.a. Antanas Slavinskas (1924 - 1948 - 1993), a.a. Vytautas Tvarijonas (1924 - 1948 - 1995), a.a. Algirdas - Jonas Narušis (1942 - 1973 - 2000), Albinas Graužinis (1930 - 1968), Petras Purlys (1955 - 1983).

Šiai parapijai yra patarnavę šie kunigai: a.a. Adomas Jusius (bažnyčios statytojas), a.a. Jurgis Keturakis, a.a.Kazimieras Kavaliauskas, a.a. Juozas Susnys, a.a. Jurgis Kuzmickas, a.a. Petras Pertyla, a.a. Petras Dumša, a.a. Stanislovas Gruodis, Juozapas Vaicekauskas, Izidorius Butkus, Jonas Girdzevičius, a.a. Jonas Tamonis, Virgilijus Rutkūnas, Rimantas Laniauskas ir t. Ladislovas Baliūnas SJ.

Minint a.a. kun. Jono–Algirdo Narušio pirmąsias mirties metines
Paminklas prie kun. A. Jusio, Balninkų bažnyčios statytojo kapo
  Atnaujinta 2011 08 05
© 2002 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2002 Balninkų šv. vyskupo Stanislovo parapija