Kauno arkivyskupija Ukmergės dekanatas  
       
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Bendruomenės gyvenimas
Veikla
Jaunimas
Nuorodos
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/balninkai
El. paštas:
balninkai@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm., švent.: 9.00, 11.00

Šešt. – 11.00

I–V: 18.00(v), 16.00(ž)
 
 
Skelbimai:

 

BENDRUOMENĖS GYVENIMAS

Kiekvienas žmogus yra brangus ir nepakartojamas. Laikas yra Dievo dovana, kuri nesugrįžta. Kad galėtume visi pabūti drauge ne tiktai maldoje ir bažnyčioje, po šv. Mišių kartą mėnesyje rengiami Balninkų bendruomenės centro (BBC) patalpoje įvairūs susitikimai su įdomiais žmonėmis, pokalbiai prie arbatos ir kavos puodelio. tai graži tradicija, kurią pradėjo buvęs klebonas kun. Virgilijus Rutkūnas. Norime ją pratęsti ir šiais metais.

Jeigu norite pas mus atvykti su savo programa – esate maloniai laukiami. Mob. tel. 614 71884.

Norima didesnį dėmesį skirti jaunoms poroms, kurios ruošiasi būsimam šeimos gyvenimui. Kunigui talkina parapijoje gyvenančios šeimos. Jų atstovai dalyvauja įvairiuose rengiamuose seminaruose, pobūviuose, Kauno arkivyskupijos šeimos centro organizuojamuose renginiuose.

***

Stengiantis giliau įžvelgti ypatingą liturginių metų laiką, kiekvieną Advento ir Gavėnios pirmadienį nuo 12.00 iki 15.00 val. esate laukiami parapijos klebonijoje pabendrauti ir pasidalinti savo patirtimi su parapijos kunigu.

Stovyklos ir renginiai

Balninkų Parapiją supa trijų rajonų sankirta: Anykščių, Molėtų ir Ukmergės. Taip jau susiklostė, kad Balninkų parapija, priklausydama Kauno arkivyskupijai, dar bičiuliaujasi su Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupija.

Balninkų miestelį supa 5 ežerai. Dėl gražios ir atgaivai tinkančios vietos kasmet rengiamos vasaros stovyklos jaunimui. Balninkai yra mėgiami ir poilsiautojų bei turistų, kurie dalyvaudami bendroje šv. Mišių aukoje išgyvena Viešpaties artumą.

  Atnaujinta 2003 01 22
© 2002 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2002 Balninkų šv. vyskupo Stanislovo parapija