Kauno arkivyskupija Ukmergės dekanatas  
       
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Bendruomenės gyvenimas
Veikla
Jaunimas
Nuorodos
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/balninkai
El. paštas:
balninkai@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm., švent.: 9.00, 13.00

Šešt. – 10.00

II–V: 20.00 (ž. 17.00)
 
 
Skelbimai:

Visiems kas norėtų ir galėtų paremti Balninkų šv. vysk. Stanislovo parapiją savo pinigine auka arba pervedant 2% nuo sumokėtų mokesčių pateikiame savo rekvizitus:

Gavėjo kodas - 291254850

Gavėjas – Balninkų šv. vysk. Stanislovo parapija

Banko pavadinimas –
AB DnB NORD bankas

Banko kodas 40100

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT284010045500036842

JAUNIMAS

Sekmadienį, 9 val. šv. Mišių metu gieda jaunimo choras. Drauge švenčiamoje šv. Mišių aukoje geranoriškai patarnauja jaunimas: skaitomas Šventasis Raštas, giedamos psalmės ir giesmės. Jaunimas ugdomas įsiklausyti į skelbiamą Dievo Žodį, jį išgyventi ir pritaikyti savo gyvenime. Pakviečiant Kristų į savo širdį - skatinama Jį atskleisti ir kitiems Jo ieškantiems ir dar nepažįstantiems žmonėms.

Bažnyčioje lankosi apie 20 jaunų žmonių grupelė, kurių metų amžiaus vidurkis siekia iki 16 metų.

Jaunimui rengiamos vakaronės, išvykos, ekskursijos, bendras religinių švenčių šventimas.

Kasmet kviečiame keliauti į TAIZE.

Jaunimo atstovai:

Raimonda Purlytė,
el. paštas: agape.raimonda@centras.lt
mob. 651 59619.

Reda Pauliulytė,
el. paštas: agape.reda@centras.lt
tel. (383) 44383.

 

 

 

 

Būki linksmas, nes pasaulis pilnas gerų žmonių ir puikių draugų.

  Atnaujinta 2011 08 05
© 2002 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2002 Balninkų šv. vyskupo Stanislovo parapija