Kauno arkivyskupija Ukmergės dekanatas  
       
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Bendruomenės gyvenimas
Veikla
Jaunimas
Nuorodos
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/balninkai
El. paštas:
balninkai@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm., švent.: 9.00, 11.00

Šešt. – 11.00

I–V: 18.00(v), 16.00(ž)
 
 
Skelbimai:

 

NAUJIENOS

Organizuojama piligriminė kelionė jaunimui nuo 15 iki 30 metų į Taize vienuolyną (Prancūzija) liepos 24 – rugpjūčio 6 d. Kas domisi šia kelione prašome kreiptis mob. tel. 614 71884 iki birželio 1 dienos. Kelionės kaina – 500 litų.

Nuo 2003 m. sausio 1 d. yra aktyvuotas mobilusis telefonas, kuriuo atsiuntus SMS galima klausti visomis rūpimomis dvasinėmis temomis. Mob. tel. 689 69951.

Pradedame jaunimą rengti Sutvirtinimo sakramentui, kuris bus teikiamas 2003 m. liepos 6 d. Kreiptis į kleboną po 9 val. jaunimo šv. Mišių.

  Atnaujinta 2003 01 22
© 2002 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2002 Balninkų šv. vyskupo Stanislovo parapija