Kauno arkivyskupija Ukmergės dekanatas  
       
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Bendruomenės gyvenimas
Veikla
Jaunimas
Nuorodos
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/balninkai
El. paštas:
balninkai@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm., švent.: 9.00, 13.00

Šešt. – 10.00

II–V: 20.00 (ž. 17.00)
 
 
Skelbimai:

Visiems kas norėtų ir galėtų paremti Balninkų šv. vysk. Stanislovo parapiją savo pinigine auka arba pervedant 2% nuo sumokėtų mokesčių pateikiame savo rekvizitus:

Gavėjo kodas - 291254850

Gavėjas – Balninkų šv. vysk. Stanislovo parapija

Banko pavadinimas –
AB DnB NORD bankas

Banko kodas 40100

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT284010045500036842

NAUJIENOS

Šiais, Dievo Gailestingumo metais, per Lietuvą keliauja Dievo gailestingumo šventovės paveikslas.

Balninkų parapijoje bus nuo birželio 29 d. iki liepos 3 d.

Paveikslo apsilankymo Balninkų parapijoje programa

Birželio 29 d. Šventųjų apaštalų Petro ir Paulius šventė ir Gailestingojo Jėzaus paveikslo iškilmingas sutikimas
(keletas fotografijų >>)

Prieš sumą 12 val. 45 min. paveikslo sutikimas prie tremtinių kryžiaus
13 val. Šv. Mišios
14 val. Gailestingumo valanda
15 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis
Dievo Gailestingumo litanija ir kitos maldos
19 val. Švč. Sakramento adoracija
19 val. Birželinės pamaldos
20 val. Šv. Mišios

Birželio 30 d. (ketvirtadienis)

13 val. Šv. Mišios
15 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis
16 val. Gailestingumo valanda
Dievo Gailestingumo litanija ir kitos maldos
19 val. Švč. Sakramento adoracija
19 val. Birželinės pamaldos
20 val. Šv. Mišios
Liepos 1 d. Švč. Jėzaus Širdies iškilmė ir pirmasis mėnesio penktadienis
13 val. Šv. Mišios
Švč. Sakramento adoracija
15 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis
16 val. Gailestingumo valanda
Dievo Gailestingumo litanija ir kitos maldos
19 val. Švč. Sakramento adoracija
Pirmojo penktadienio pamaldos
20 val. Šv. Mišios
Šiandien vakare prasideda didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, kurie baigsis liepos 12 d.

Liepos 2 d. Švč. Mergelė Marija, Krikščioniškų Šeimų Karalienė ir pirmasis mėn. šeštadienis

9 val. Šv. Mišios
10 val. Šv. Mišios, kurias aukos Kauno arkivyskupijos arkivysk. Sigitas Tamkevičius SJ
11 – 15 val. individuali malda
15 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis
16 val. Gailestingumo valanda
Dievo Gailestingumo litanija ir kitos maldos
19 val. Švč. Sakramento adoracija
19 val. Pirmojo šeštadienio pamaldos
20 val. Šv. Mišios

Liepos 3 d. pirmasis mėnesio sekmadienis ir Gailestingojo Jėzaus paveikslo išlydėjimas

9 val Šv. Mišios
13 val. Šv. Mišios

  Atnaujinta 2011 08 05
© 2002 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2002 Balninkų šv. vyskupo Stanislovo parapija