kaunas.lcn.lt/parapijos/erzvilkas  
Eržvilko šv. Jurgio parapija
  Kauno arkivyskupija Jurbarko dekanatas    
Istorija
 

PARAPIJOS DVASININKAI

Klebonas kun. Virgilijus RUTKŪNAS

Gim. 1968 09 08
Kun. 1997 12 07
Parapijoje nuo 2003 05 09

Gimė 1968 09 08 Kėdainiuose, darbininkų šeimoje. 1975 - 1983 m. mokėsi Kėdainių miesto II-oje vid. mokykloje. 1983 - 1986 m. baigė Kėdainių 27 -ąją profesinę technikos mokyklą. Įsigijo lengvųjų automobilių šaltkalvio specialybę. Dirbo Kėdainių autoservise. 1986 - 1988 m. tarnavo sovietinėje armijoje Vokietijos Demokratinėje Respublikoje.

1989 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę Kunigų Seminariją. VDU Teologijos fakultete gavo teologijos bakalauro laipsnį. 1997 05 18 priėmė diakonystės šventimus. Buvo paskirtas Kaune palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje diakonystės tarnystei.

1997 12 07 arkivysk. Sigitas Tamkevičius Kauno Arkikatedroje suteikė kunigystės šventimus. 1997 12 08 pirmąsias šv. Mišias (primicijos) aukojo Kėdainių šv. Juozapo parapijos bažnyčioje. 1997 12 23 - 1999 06 30 Jurbarko švč. Trejybės parapijos vikaras. Klebonui padėjo sielovadoje šv. Marijos Magdalietės Parapijoje (Girdžiai) ir šv. Jono Krikštytojo parapijoje (Vertimai).

Nuo 1999 07 01 Balninkų šv. vysk. Stanislovo parapijos klebonas. Talkino aptarnaujamose parapijose šv. Arkang. Mykolo (Lyduokiai 1999 08 23 - 2000 03 30) ir šv. Kazimiero parapija (Žemaitkiemis 2000 05 01 - 2001 04 17).

2002 03 28 paskiriamas Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilikos (Šiluva) parapijos klebonu, taip pat pavedama aptarnauti ir šv. Antano Paduviečio parapiją (Žaiginys). 2002 05 20 atsiklausus kunigų nuomonės skiriamas Raseinių dekanato dekanu. 2002 07 30 išrinktas Kauno arkivyskupijos kunigų tarybos nariu.

2003 05 09 šv. Jurgio Parapijos klebonas (Eržvilkas) ir aptarnauja šv. Juozapo parapiją (Vadžgirys).

Eržvilko parapijoje dirbę kunigai

Kleb. Kasparas Klopotovskis, 1841 m.
Kleb. Ulinskas, 1847 metais sudegė III-oji bažnyčia.
Kleb. Jokūbas Andrijauskas, dabartinės bažnyčios statytojas.
Kleb. Stanislovas Rocevičius, 1860 - 1886 m.
   Vik. Ritkevičius,
   Vik. Petrušauskas.
Kleb. Juozapas Butavičius, 1886 - 1901 m. Palaidotas Eržvilko kapinėse.
   Vik. Šlegeris,
   Vik. Razinskas,
   Vik. Urbonavičius.

Kleb. Jonas Budriūnas, 1901 - 1915 m.
   Vik. Janulis,
   Vik. Braknė,
   Vik. Kasčiūnas,
   Vik. Jasas,
   Vik. Rutkauskas,
   Vik. Poškus.

Kleb. J. Janulaitis, 1915 - 1920 m.
   Vik. Gražys.
Kleb. kan. Dekanas Vincentas Pocevičius, 1920 - 1927 m.
Kleb. Lumbys, 1927 - 1928 m.
Kleb. Julius Jasinskas, 1928 - 1932 m.
   Vik. Katinas,
   Vik. Petraitis.

Kleb. Antanas Petraitis, 1932 - 1943 m.
   Vik. Byla,
   Vik. Lunskis,
   Vik. Klimas,
   Vik. Buteikis,
   Vik. Razminas.

Dek. Augustinas Adomavičius, 1943 - 1963 m.
   Vik. Mažonavičius,
   Vik. Leparskas,
   Vik. Jurcevičius,
   Vik. Čiurlionis,
   Vik. Mikutavičius,
   Vik. Balanda.

Kleb. P. Gaižauskas, 1963 - 1976 m.
Kleb. Juozas Čepėnas
Kleb. Petras Meilus
Kleb. Jonas Stankevičius
Kleb. Jordanas Urbonas 1992 - 1993 m.
Kleb. Juozas Čičirka, 1993 05 13 - 2000 04 30
Kleb. Alvidas Čiūras, 2000 - 2002 m.
Kleb. Erastas Murauskas, 2002 - 2003 m.
Kleb. Virgilijus Rutkūnas, 2003 m. gegužės 9 d.

 
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Gyvenimas
Jaunimas
Eržvilkiškių bendruomenės centras
Nuorodos
 
Šv. Mišios
Sekm.: 12.00
Šešt.: 10.00
I, III, V – 19.00
II, IV – 8.00
 
Skelbimai

Kviečiame į
Švč. M. Marijos Škaplierių Karalienės atlaidus liepos 18 d. (sekmadienis) 12 val.

Norintys gali įsigyti video filmą apie 2003 m. Eržvilko parapijos Švč. Mergelės Marijos Škaplierių Karalienės atlaidus. Videokasetės, taip pat DVD disko kaina 39 litai.

Kiekvienas antrasis mėnesio sekmadienis skirtas vaikams ir jaunimui. Sutikime Kristų, kuris mus visus labai myli ir nori savo draugystę dovanoti kiekvienam iš mūsų.

 
 
  © 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Eržvilko šv. Jurgio parapija, el. paštas: erzvilkas@kaunas.lcn.lt
<< į puslapio viršų
Atnaujinta 2004 06 17