kaunas.lcn.lt/parapijos/erzvilkas  
Eržvilko šv. Jurgio parapija
  Kauno arkivyskupija Jurbarko dekanatas    
Istorija
 

ERŽVILKIŠKIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS

Asociacija „Eržvilkiškų bendruomenės centras“ (EBC) – pelno nesiekianti organizacija, jungianti viso miestelio žmones.

Trumpa istorija

2004 m. gegužės 21 d. susitikime su Arūnu Kučiku drauge žvelgėme ir aptarinėjome būsimą EBC tikrovę.

Šiltai svečiuose buvome priimti Balninkų Bendruomenės Centre (BBC). Mokytojos ir pirmininkės Jonės Maniuškienės dėka nuoširdus sutikimas vyko su šio centro nariais. Vėliau mokytoja Danutė Grigienė pakvietė apžiūrėti Vlado Miškinio paveikslų galeriją ir stiklo muziejų.

2004 m. birželio 4 d. vyko visuotinis Eržvilko miestelio gyventojų susirinkimas, kuriame pritarta iniciatyviniai grupei, jame įsteigta Asociacija Eržvilkiškių Bendruomenės Centras (EBC).

Susirinkimo metu dalyvavo 19 žmonių. Susirinkimą vedė Algytė Greičiuvienė.

Pradžioje kun. Virgilijus Rutkūnas apžvelgė bendrą padėtį visos Lietuvos apžvalgoje tokių centrų veiklą ir reikalingumą. Vėliau, Jolitos Mockaitienės prašymu, pasidalinę darbo grupelėmis susirinkusieji diskutavo ir sprendė Eržvilko miestelio problemas. Buvo nutarta išsakyti piešimu ir diskutuoti tai kas yra gera ir taisytina.

Eržvilko miestelio privalumus pristatė kultūros namų direktorė Gintarė Stirbienė.

O štai trūkumus ir negeroves apibūdino Jolita Mockaitienė, Eržvilko mokyklos socialinė darbuotoja.

Kultūros namų direktorė Gintarė Stirbienė Jolita Mockaitienė, Eržvilko mokyklos socialinė darbuotoja

Visi pasidžiaugėme ateities vizija kaip galėtų atrodyti mūsų įsivaizduojamas Eržvilko miestelis. Šios vizijos idėją išskleidė mokytoja Ona Puišienė.

Eržvilko miestelio bibliotekos vedėja Nijolė Berulienė pasiūlė aptarti ir apibrėžti EBC įstatus. Paskui susirinkusieji rašė prašymus priimti į EBC narius. Nariais tapo 17 žmonių.

 

Algytė Greičiuvienė (EBC pirmininkė)Vėliau balsuodami išsirinkome EBC valdybą:
  • Algytė Greičiuvienė (EBC pirmininkė), Eržvilko seniūnijos socialinė darbuotoja; (kontaktams 8 682 64042)
  • Nijolė Berulienė, Eržvilko bibliotekos vedėja;
  • Irena Stankaitienė, medicinos darbuotoja;
  • Vilija Bajorinienė, Eržvilko Pirminės sveikatos priežiūros vyr. slaugytoja;
  • Asta Barčiaukienė, Eržvilko mokyklos mokytoja;
  • Jolita Mockaitienė, Eržvilko mokyklos socialinė darbuotoja;
  • Virgilijus Rutkūnas, Eržvilko parapijos klebonas.

 

Nuoširdžiai dėkojame mus palaikiusiam ir geranoriškai talkinusiam Eržvilko seniūnui Jonui Aleksejui.

Naudingai praleidę laiką, sugrįžome į namus tikėdami gražia Eržvilko ateitimi.

eilutes
 
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Gyvenimas
Jaunimas
Eržvilkiškių bendruomenės centras
Nuorodos
 
Šv. Mišios
Sekm.: 12.00
Šešt.: 10.00
I, III, V – 19.00
II, IV – 9.00
 
Skelbimai
 
 
  © 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Eržvilko šv. Jurgio parapija, el. paštas: erzvilkas@kaunas.lcn.lt
<< į puslapio viršų
Atnaujinta 2005 10 23