kaunas.lcn.lt/parapijos/erzvilkas  
Eržvilko šv. Jurgio parapija
  Kauno arkivyskupija Jurbarko dekanatas    
Istorija
 

PARAPIJOS GYVENIMAS

 

Zakristijonas – Simas Norkus
Tel. (447) 78189Varpininkė ir bažnyčios ūkvedė – Bronislava Brazlauskaitė

M. tel. 680 33566

Gim. 1927 09 03
Parapijoje dirba jau 20 metų.

 

Vargonininkė – Stasė Tamošaitienė
M. tel. 615 94056.

Gim. 1968 05 16, Viduklės geležinkelio stoties gyvenvietėje (Raseinių r.). 1986 metais baigė Viduklės vidurinę mokyklą. 1986 - 1987 metais mokėsi Raseinių prekybos mokykloje ir privačiai vargonininkavo pas Skaudvilės vargonininką Petrą Urboną. 1990 metais pradėjo vargonininkauti Žalpių parapijoje. 1991 metais perėjo vargonininkauti į Viduklės parapiją. 1991 metais baigė 1 mėnesio katechetų kursus Kaune. 1992 - 1994 metais dėstė tikybą pradinėms klasėms Viduklės vidurinėje mokykloje ir Aukštkelių pradinėje mokykloje. Nuo 1995 metų augino vaikus. 2000 metais persikėlus gyventi į Vadžgirį, pradėjo vargonininkauti Eržvilko parapijoje, pakvietus tuometiniam klebonui kun. Alvidui Čiūrui. Taip pat yra Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblio narė, su kuriuo dažnai koncertuoja įvairiuose Jurbarko ir kitų rajonų renginiuose.

Bažnyčios choras

Bažnyčios chore ir šiandien gieda beveik visi senbuviai ir trys nauji choristai.

Eržvilko choras susideda iš 6 sopranų, 5 altų, 3 tenorų ir 3 bosų. Repeticijos vyksta vieną kartą savaitėje. Šis choras susibūrė 1984 - 1985 metais prie tuometinio Eržvilko parapijos klebono kun. Petro Meilaus.

 

 

Pastoracinė taryba

Pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotojas – Steponas Česlovas Strodomskis, m. tel. 652 99481.

Gim. 1948 08 03 Taujainiuose (Šilalės r.). Baigė Kaltinėnų vidurinę mokyklą. 1967 m. mokėsi Kauno Medicinos Institute. Jį baigęs gavo paskyrimą dirbti Eržvilke. Dabar pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojas. Vedęs, augina tris vaikus.

 

 

Sinodo grupė

Šiuo metu yra kuriama.

Katechezė

Tikybos mokytoja Nijolė Lukoševičienė
Mob. tel. 683 98078

Gim. 1954 02 27 Jurbarke. Jurbarke baigė vidurinę mokyklą. Vėliau mokėsi Šiaulių medicinos mokyklą. Ją baigusi dirbo medicinos seserimi Raseiniuose. Persikėlus gyventi į Jurbarką nuo 1995 - 2000 metų dirbo Jurbarko ligoninėje medicinos seserimi. Nuo 2000 metų dirba socialine darbuotoja. Baigusi socialinio darbuotojo kursus Vilniuje. 2003 metų mokslo metais dėsto tikybos pamokas Eržvilko vidurinėje mokykloje 5 - 10 klasėse.
Studijuoja Religijos studijų kolegijos 2 kurse.

 

Caritas
Vadovė – Laima Strodomskienė
M. tel. 652 12647

Gim. 1951 08 25 Aleknų km. (Šilutės r.). Mokėsi Tauragės I-oje vid. mokykloje. 1972 m. baigė Kauno medicinos mokyklą, specialybė – medicinos sesuo. 1980 m. baigė Šiaulių Pedagoginį Universitetą defektologijos fakultetą. Vėliau mokėsi Klaipėdos Universitete etikos mokytoja. Šiuo metu dirba Eržvilko vidurinėje mokykloje logopede ir etikos mokytoja. Nuo 1991 m. vadovauja parapijos Caritui.

Parapijos Carite darbuojasi 5 savanoriai.

 

 
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Gyvenimas
Jaunimas
Eržvilkiškių bendruomenės centras
Nuorodos
 
Šv. Mišios
Sekm.: 12.00
Šešt.: 10.00
I, III, V – 19.00
II, IV – 9.00
 
Skelbimai
 
 
  © 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Eržvilko šv. Jurgio parapija, el. paštas: erzvilkas@kaunas.lcn.lt
<< į puslapio viršų
Atnaujinta 2005 10 23