kaunas.lcn.lt/parapijos/erzvilkas  
Eržvilko šv. Jurgio parapija
  Kauno arkivyskupija Jurbarko dekanatas    
Istorija
 

NAUJIENŲ archyvas

Auksinis sutuoktuvių jubiliejus

Kazimieras Mileris ir Stefanija Juškytė-Milerienė 2004 m. birželio 5 d. šventė 50 metų jungtuvių auksinį jubiliejų. Šv. Mišiose drauge dėkojo Dievui už nueitą bendrą gyvenimo kelią, už tikėjimo malonę ir geruosius darbus.

 

 

Pirmoji Komunija

Gegužės 9 d. Eržvilko Parapijoje neeilinė šventė. Čia 38 vaikučiai pirmą kartą priėmė Jėzų, esantį Eucharistijos sakramente.

Šv. Mišios buvo aukojamos už vaikučius, šeimas, visai Parapijai prašant santarvės ir vienybės.

Trys Karaliai

2004 m. sausio 6 d. Eržvilko parapiją aplankė Trys Karaliai. Su giesme ir malda jie pabuvojo miestelyje, aplankė Eržvilko slaugos ligoninę ir vidurinę mokyklą.

 

 

 


Auksinės vestuvės parapijoje

2003 m. liepos 12 d. Elena ir Juozas Paulauskai parapijos bažnyčioje šventė auksinį vestuvių jubiliejų.

 

 

 


Akimirkos iš Švč. M. Marijos Škaplierinės atlaidų (2003 07 20)

Parapijos procesija ir Eržvilko ansamblis "Bandonija".

 
 
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Gyvenimas
Jaunimas
Eržvilkiškių bendruomenės centras
Nuorodos
 
Šv. Mišios
Sekm.: 12.00
Šešt.: 10.00
I, III, V – 19.00
II, IV – 9.00
 
Skelbimai
 
 
  © 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Eržvilko šv. Jurgio parapija, el. paštas: erzvilkas@kaunas.lcn.lt
<< į puslapio viršų
Atnaujinta 2005 10 23