SKELBIMAI
* * *

Dar esate neužpildę prašymo Mokesčių inspekcijoje pervesti 2 proc. pajamų mokesčio? NEVĖLU – parapijos duomenys > 

* * *

Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose. Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų.

* * *

Penktadieniais 17 val. kviečiame įsijungti į jaunimo ansamblį
„Do re mi“

Jurbarko parapija
 

Naujienos

 

Apie adoraciją

Adoracija – tai ypatinga pamaldumo forma, paplitusi įvairiose religijose. Tai ypatingas Dievo pagerbimas, Jo garbinimas.

Katalikų Bažnyčioje adoracija vadinama Jėzaus Kristaus tikro Kūno ir Kraujo garbinimas Švenčiausiame Sakramente.

Jėzų Kristų Švenčiausiame Sakramente pagarbiname atėję į bažnyčią ir išeidami iš jos, melsdamiesi bažnyčioje, dalyvaudami Mišiose, priimdami Jėzų Švenčiausiame Sakramente, melsdamiesi prieš Komunijos priėmimą ir priėmę Komunijoje Jėzų Kristų.

Adoracija — tai speciali Jėzaus Švenčiausiame Sakramente pagarbinimo forma. Adoracijai paprastai išstatomas Švenčiausiasis Sakramentas komuninėje ar monstrancijoje. Iškilmingu laikomas išstatymas monstrancijoje.

Adoracijos gali būti trumpos ir ilgos. Paprastai komuninėje Švenčiausias išstatomas trumpai adoracijai ir palaiminimui. Monstrancijoje Švenčiausiasis išstatomas ilgesnei iškilmingai adoracijai. Adoracijos metu Švenčiausiasis smilkomas, giedamos giesmės, kalbamos maldos, meldžiamasi tyliai savais žodžiais.

Pati vertingiausia yra tylos adoracija.

Paprastai adoracija baigiama palaiminimu su Švenčiausiuoju. Į adoraciją dažnai įjungiama ir eucharistinė procesija.

    Kaip adoruoti?

Tikėjimu
Nors žmogaus akys temato tik Ostiją, bet tikėjimu žinome, kad Kristus čia pat, gyvas ir artimas, koks jis buvo su savo mokiniais Palestinoje. Adoracijos pradžioje siela, kaip ir kūnas, atsiklaupia. Sąmoningai, visa širdimi priimame šią tikrovę: JIS čia, priešais mane.

Tyla
Pats JĖZUS mums pataria nedaugiažodžiauti. Gali ateiti kupinas troškimų, jausmų, rūpesčių dėl savęs ir dėl kitų. Nesusitelk į tai: Jėzus laukia tik tavo pagarbos, padėkos bei meilės. Geriausia viską su pasitikėjimu atiduoti Jam: savo rūpesčius, baimes, skurdumą, nuodėmes... Ir tyliai, ramiai leisti Jam, kaip spindinčiai saulei, tave apšviesti, išgydyti, perkeisti ir per tave pasiekti visus, kuriuos myli. Nutilk, kad išgirstum Dievo meilės kalbą. Nutilk, nes „Dievas geriausia girdi tylios meilės kalbą“ (Šv. Kryžiaus Jonas).

Meile
Tu esi akivaizdoje to, kuris yra vien tik meilė, auka, tarnavimas. Jis yra nuolankus ir visiškai atsidavęs. Jis garbina Tėvą gelbėdamas žmones. Jį adoruodama (-as) pajusi, kad tavo gyvenimas negali būti niekas kita, kaip tik meilės auka. Adoracija – tai meilės mokykla. Ji tave perkeičia ir daro panašų į Kristų. Leisk Jam tavyje mylėti, garbinti, aukotis. Ir tavo gyvenimas taps Eucharistija.

 

Mūsų bažnyčioje adoracija vyksta pirmąjį mėnesio penktadienį 17.30–18.00 val., pirmąjį mėnesio sekamdienį 11.00–12.00 val.


 

 

Atnaujinta 2017-02-01 © Jurbarko Švč. Trejybės parapija                      © Katalikų interneto tarnyba, 2007