Į pirmą puslpaį  
www.katalikai.lt  •  Kauno arkivyskupija  •  Kauno I dekanatas  •  ENGLISH  •  ITALIANO   
 
 
 
 
Šv. Mišios
Sekmadienį:
8.30, 10.30, 12.00
Šeštadienį:
10.00, 18.00
Šiokiadieniais:
19.00 (v.), 18.00 (ž.)
 

Skelbimai

Spalio mėn. 7 d. visus vaikus ir jaunimą kviečiame į šv. Mišias 12 val. o po mišių rudens šventę ir Oratorijos atidarymą. Programoje Cirko pasirodymas, žaidimai... Kiekvienas yra laukiamas!

 

*       2012 -ieji – PALAIMINTOJO J. MATULAIČIO METAI „NUGALĖK BLOGĮ GERUMŲ"*
 
Rugpiūčio 5-12 d. Čenstakavos Dievo Motinos ikonos piligrimistė gyvybėa ir meilės civilizacijai apginti „Nuo vandenyno iki vandenyno“
 
Rugpiūčio 8-9 d. Čenstakavos Dievo Motinos ikonos piligrimistė Kauno arkivyskuoijoje
 
Rugpiūčio 15 d. (trečiadienį) Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)
 
Rugpiūčio 14-21 d. Žolinės atlaidai Krekenavoje
 
Rugpiūčio 14-22 d. Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
 
Rugsėjo 7-16 d. Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje švenčiant Lietuvos Krikšto 625 metų jubiliejų ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio metus
 
*
*                               Prisidėkite prie Evangelijos skelbimo ir Jūs!
Kviečiame padėti Marijos radijui savo auka ir malda, nes šis radijas neturi kito savo veiklos finansavimo šaltinio, kaip tik geranoriškas klausytojų aukas
 
*                          
_______________________________

KVIEČIAME PAREMTI

* parapijos veiklą:
Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės Parapija
Juridinio asmens kodas: 192056226
Adresas: Marių g. 20, Kaunas
Bankas: Kauno Arkivyskupijos Kredito Unija
Sąskaita: LT97 5010 8000 1400 0503

* Kunigo Bosko Oratoriją:
Lietuvos šv. kunigo J. Bosko Saleziečių draugija
Juridinio asmens kodas: 192070037
Adresas: Marių  g. 20, Kaunas
Bankas: SEB Bankas
Sąskaita: LT04 7044 0600 0591 0042

* Palemono vaikų dienos centro veiklą:
Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų Institutas
Juridinio asmens kodas: 192053454
Adresas: Marių g. 20B, Kaunas
Bankas: SEB bankas
Sąskaita: LT85 7044 0600 0606 9701

__________________

Nuoširdžiai dėkojame visiems geradariams. Telaimina Jus Dievas!

   

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) bažnyčios adresas
Marių g. 20
LT-52247 Kaunas
Tel. (37) 37 36 02
Svetainė internete:
kaunas.lcn.lt/parapijos/palemonas

Klebonija
Marių g. 20,
LT-52247 Kaunas
Tel. (37) 37 36 02
Faks. (37) 37 35 52

Mob. +370-60447479

El. paštas: palemonas@kaunas.lcn.lt

Raštinė (klebonijoje) interesantus priima:
Kasdien 16.30–18.30 val., vakarais prieš Šv. Mišias.
Šeštadieniais 17-18 val.
Sekmadieniais laikas tarp Šv. Mišių.
Tel. (37) 37 36 02

Dvasininkai
Klebonas kun. Jacek PASZENDA SDB
Vikaras kun. Petras DUMBLIAUSKAS SDB Altarista kun. Stasys ŠILEIKA SDB

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8.30, 10 (suma), 12 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais 10 ir 18 val.

Šiokiadieniais 18 val.

Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 11.00–11.30 val.
Ketvirtadieniais 17.00–18.00 val.

Šv. Rožančius
Kiekvieną dieną 17 val.
Sekmadieniais 8 val. (trečiaisiais mėnesio sekmadieniais rožančius giedamas po 12.00 val. šv. Mišių)

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje
Dėl Santuokos sakramento kreiptis prieš tris mėnesius į raštinę priėmimo laiku
Dėl Krikšto sakramento kreiptis prieš tris savaites į raštinę priėmimo laiku
Dėl Sutvirtinimo sakramento kreiptis rugsėjo mėn. į raštinę priėmimo laiku
Dėl kitų sakramentų kreiptis į raštinę priėmimo laiku

Katechezė
Vaikučių ir jaunimų besirengiančių sakramentams, katechezė vyksta kiekvieną sekmadienį 11 val. po vaikų ir jaunimo šv. Mišių ir pirmadieniais 14 ir 15 val.
Kviečiame dalyvauti tėvus ir visus norinčius.

Oratorija

Visus vaikus ir jaunimą kviečiame į kasdieninę Oratorija šiokiadieniais nuo 14 val. iki 17,30 o sakmadieniais dalyvauti mišiose 12 val. o po jos sekmadieno Oratorijos užsėmimuose.

Kiekvieną pirmą menėsio šeštadienį aukojamos šv. Mišios už Gyvybę.

Palemono Bažnyčioje yra GAILESTIGUMO APAŠTALĖS ŠV. FAUSTINOS RELIKVIJOS. 

Gailestingumo koplyčioje esančioje knygoje galite įrašyti maldos intencijas. Šiomis intencijomis kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį aukojamos šv. Mišios.

 

Atlaidai keliami į sekmadienį:
Šv. Jono Bosko – apie sausio 31 d.
Rožinio Švč. M. Marija
– apie spalio 7 d.
Švč. M. Marija, Krikščionių pagalba – apie gegužės 24 d.

 
   Atnaujinta 2012 08 28
© Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapija       © Katalikų interneto tarnyba, 2005