kaunas.lcn.lt/parapijos/vadzgirys  
Vadžgirio šv. Juozapo parapija
  Kauno arkivyskupija Jurbarko dekanatas    
Istorija
 

PARAPIJOS DVASININKAI

Klebonas Mindaugas SMETONIS, mob. 8 670 52881

Vadžgirio parapijai patarnavę kunigai

1. Juozapas Vaitkevičius, apie 1780 - 1793 m.
2. Juozapas Stanevičius, apie 1780 - 1793 m.
3. Motiejus Varanavičius, ? - 1838 m.
4. Pranciškus Orlovskis, dirbęs, miręs, palaidotas Vadžgiryje 1878 m.
5. Apolinaras Renarskis, ? - 1882 m.
6. Adomas Rimavičius, 1885 - 1886 m.
7. Jonas Vadopalas, 1890 - 1899 m.
8. Juozapas Ginelė, 1899 - 1901 m.
9. Juozapas Dargužas, 1904 - 1909 m.
10. Juozapas Vilaniškis, ? - 1915 m.
11. Povilas Katela (Katelė), 1917 - 1926 m.
12. Kazimieras Rickus - Rickevičius, 1926 - 1939 m.
13. Jonas Ruokis, 1940 - 1944 m.
14. Jurgis Kudirka, 1944 - 1945 m.
15. Augustinas Šimkus, dirbęs, miręs, palaidotas Vadžgiryje 1977 m.
16. Pranckūnas
17. Mykolas Grubys
18. Vaclovas Aleksandravičius
19. Petras Pertyla
20. Stasys Rušas
21. Matulis
22. Albertas Perminas
23. Karvelis
24. Juozas Vaičeliūnas
25. Vytautas Butkus
26. Augustinas Gudonavičius
27. Kazimieras Lapėnas
28. Liudvikas Semaška
29. Alfonsas Bulota
30. Kęstutis Jonaitis
31. Jordanas Urbonas
32. Juozas Čičirka
33. Alvidas Čiūras
34. Erastas Murauskas
35. Virgilijus Rutkūnas

Iš Vadžgirio parapijos kilę kunigai

1. Antanas Grigaitis, primicija 1933 m., mirė JAV.
2. Bronius Matusevičius, primicija 1935 m., mirė 1985 m.
3. Antanas Čiumielius, primicija 1940 m., žuvo Sibire.
4. Kleopas Jakaitis, primicija 1948 m.
5. Juozapas Dobilaitis, primicija 1958 m.

 
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Gyvenimas
Vaikai ir jaunimas
Nuorodos
 
Šv. Mišios
Sekm.: 10.00
Šešt.: 14.00
 
Skelbimai

Kiekvienas antrasis mėnesio sekmadienis skirtas vaikams ir jaunimui. Sutikime Kristų, kuris mus visus labai myli ir nori savo draugystę dovanoti kiekvienam iš mūsų.

Nuo 2004 m. rugsėjo mėnesio atidaryta parapijos biblioteka. Ji įsikūrusi miestelio bibliotekos patalpose. Kviečiame pasiskaityti religinių knygų, laikraščių, žurnalų, pasižiūrėti religinių video filmų, pasiklausyti religinių giesmių ir kitų kūrinių.
 
 
  © 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Vadžgirio šv. Juozapo parapija, el. paštas: vadzgirys@kaunas.lcn.lt
<< į puslapio viršų
Atnaujinta 2006 01 01