kaunas.lcn.lt/parapijos/vadzgirys  
Vadžgirio šv. Juozapo parapija
  Kauno arkivyskupija Jurbarko dekanatas    
Istorija
 

PARAPIJOS GYVENIMAS

Zakristijonas – Izidorius Stirbys
M. tel. 611 28675

Gim. 1935 01 26 Tauragės apskr. Pašaltuonio parapija Steigvilų km. Mokėsi Skaudvilėje ir mokslus baigė Tauragėje. Įsigijo tinkuotojo - mūrininko specialybę. Turi taip pat ir bitininko specialybę prie Žemės Ūkio Akademijos. Vargonavo privačiai Tauragėje. 1981 metais atsikėlė į Vadžgirį. Čia dirbo vargonininku ir zakristijonu, taip pat patarnavo ir Šimkaičių Parapijai. Vedęs, turi du sūnus ir 3 dukras. Žmona Albina Stirbienė talkina bažnyčioje tvarkydama aplinką ir bažnyčios vidų.

Vargonininkė – Lina Lukošienė-Čiumieliūtė
M. tel. 686 53233

Gim. 1975 10 05. 1993 metais baigė vidurinę ir Jurbarko Antano Sodeikos muzikos mokyklą (kanklių klasė). 1993 - 1997 metais Šiaulių pedagoginiame institute įsigijo muzikos mokytojo specialybę. 1997 - 1999 metais tapo Šiaulių edukologijos mokslo magistre. 1997 - 2003 metais mokėsi Kauno Aukštesniojoje Katechetų mokykloje ir ją baigė. Šv. Juozapo parapijos vargonininkė nuo 1993 metų.

Kartu dirba ir miestelio bibliotekoje, kurioje įsikūrus ir parapijos biblioteka.

Biblioteka dirba pirmadieniais - penktadieniais nuo 12–16 val.

Choras

Parapijos chore dalyvauja 11 narių. Visi jie - vadžgiriečiai, aktyvūs viso miestelio gyvenime – savo giesme šlovina Viešpatį sekmadienio Mišiose, palydi anapilin išėjusius bendruomenės narius.

 

Pastoracinė taryba

Pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotojas – Gintaras Stoškus
M. tel. 652 60632

Gim. 1963 07 29 Vadžgiryje. Mokėsi Vadžgirio vidurinėje mokykloje ir 1981 m. ją baigė. Vėliau mokėsi Žemės Ūkio Akademijoje Kaune, įsigijo inžinieriaus mechaniko specialybę. Baigė 1986 m. Sugrįžo į Vadžgirį ir čia dirbo. Vedęs, augina du sūnūs. Šiuo metu ūkininkauja. Pastoracinėje taryboje nuo 2000 m.

Katechezė

Tikybos mokytoja Jolanta Černiauskaitė
Mob. 654 39230

gim. 1975 06 24. Baigusi Šiaulių universitetą. Pedagoginį darbą dirba 8 metai. Tikybą dėsto 7 metai. Studijuoja Kauno religijos studijų kolegijos 1 kurse. Vadžgirio pagrindinėje mokykloje dirba 2 metus. 

Caritas

Vadovė – Izabelė Lukošienė
Tel. (447) 46695

Gim. 1933 04 01 Vadžgiryje. Specialybė - bibliotekininkė. Dirbo Vadžgirio bibliotekoje 40 metų. Izabelė yra veikli dramos būrelyje, dirbusi su vaikais, jaunimu ir suaugusiais. Kasmet pradžiugindavo žiūrovus įvairais renginiais. Žymiausi jų: K. Saja "Palangos Liūtas", A. Vienuolis "Prieblandoje". Pamėgta žiūrovų josios sukurta komedija "Brangutė", ir "Meilės kančios" ir šiandien yra atmenamos. O sukurta pjesė "Karalius Vagis" yra pelniusi JAV lietuvių dramos sambūryje II-ąją premiją. Caritas priklauso nuo 2000 metų.

Caritas darbuojasi 4 savanoriai.

Sakralinės muzikos ansamblis

Vadovė – Lina Lukošienė
M. tel. 686 53233

Ruošiantis 2000-ųjų metų jubiliejui, 1999 m. gruodžio mėn. 02 d. Gintaras, Virginija, Angelė, Stasė, Loreta, Raimondas, Jolanta, Lina ir Henrikas susirinko į pirmąją repeticiją. Pirmasis koncertas numatytas beveik po mėnesio - šv. Kalėdų ryto šv. Mišiose. Vėliau į ansamblį įsijungė Živilė ir Jovita. Dabar ansamblyje dainuoja 9 įvairių profesijų žmonės. Nuolatiniai ansamblio talkininkai Aurimas Stoškus (klarnetas) ir Gintarė Jucikaitė (fortepijonas). Ansamblio repertuaro didesnę dalį sudaro religinė muzika: J. Naujalio giesmės ir motetai, K. Kavecko, kun. G. Šukio, L. Abariaus, C Franck, F. Šuberto, P. Kikstat religinė muzika, Spirituels, Taizė bendruomenės bei grigališkojo choralo giesmės, A. L. Weber kūriniai.

Ansamblis dalyvavo 2003 m. Pasaulio Lietuvių Dainų šventėje. Taip pat dalyvauja Jurbarko krašto muziejaus rengiamuose advento vakaruose.

Ansamblis ruošia programas Motinos ir Tėvo dienos šventėms, tradiciniams kalėdiniams koncertams Vadžgirio šv. Juozapo bažnyčioje.

 
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Gyvenimas
Vaikai ir jaunimas
Nuorodos
 
Šv. Mišios
Sekm.: 10.00
Šešt.: 14.00
 
Skelbimai

Kiekvienas antrasis mėnesio sekmadienis skirtas vaikams ir jaunimui. Sutikime Kristų, kuris mus visus labai myli ir nori savo draugystę dovanoti kiekvienam iš mūsų.

Nuo 2004 m. rugsėjo mėnesio atidaryta parapijos biblioteka. Ji įsikūrusi miestelio bibliotekos patalpose. Kviečiame pasiskaityti religinių knygų, laikraščių, žurnalų, pasižiūrėti religinių video filmų, pasiklausyti religinių giesmių ir kitų kūrinių.
 
 
  © 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Vadžgirio šv. Juozapo parapija, el. paštas: vadzgirys@kaunas.lcn.lt
<< į puslapio viršų
Atnaujinta 2006 01 01