kaunas.lcn.lt/parapijos/vadzgirys  
Vadžgirio šv. Juozapo parapija
  Kauno arkivyskupija Jurbarko dekanatas    
Istorija
 

VAIKAI IR JAUNIMAS

 

2003 m. rugsėjo 21 d. sekmadienis buvo skirtas Vadžgirio parapijos vaikams ir jaunimui, kurie patarnauja šv. Mišioms. Ši diena buvo paminėta kaip parapijos ministranto diena. Šv. Mišiose susirinko apie 30 jaunųjų Vadžgirio parapijiečių. Drauge svečiavosi Kauno kunigų seminarijos 5 kurso auklėtinis klierikas Nerijus Vyšniauskas. Pasibaigus šv. Mišioms jaunimas rinkosi klebonijoje prie bendro vaišių stalo. Čia besivaišinant, buvo išrinkta jaunimo taryba, kurią sudaro:

 Žilvinas Balčaitis  (vadovas),
 tel. 610 91345

 Justinas Stirbys.

 

 

Viktorija Kazakevičiūtė  (vadovė), 

Edita Kaminskaitė. 

Buvo nutarta kiekvieno mėnesio 2-ąjį sekmadienį skirti parapijos jaunimui ir drauge maldoje ir giesmėje šlovinti Viešpatį. Taip pat šis sekmadienis skiriamas ir vaikučiams besirengiantiems priimti Pirmąją Komuniją.

 

 
 
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Gyvenimas
Vaikai ir jaunimas
Nuorodos
 
Šv. Mišios
Sekm.: 10.00
Šešt.: 14.00
 
Skelbimai

Kiekvienas antrasis mėnesio sekmadienis skirtas vaikams ir jaunimui. Sutikime Kristų, kuris mus visus labai myli ir nori savo draugystę dovanoti kiekvienam iš mūsų.

Nuo 2004 m. rugsėjo mėnesio atidaryta parapijos biblioteka. Ji įsikūrusi miestelio bibliotekos patalpose. Kviečiame pasiskaityti religinių knygų, laikraščių, žurnalų, pasižiūrėti religinių video filmų, pasiklausyti religinių giesmių ir kitų kūrinių.
 
 
  © 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Vadžgirio šv. Juozapo parapija, el. paštas: vadzgirys@kaunas.lcn.lt
<< į puslapio viršų
Atnaujinta 2006 01 01