kaunas.lcn.lt/parapijos/vilijampole  
Kauno šv. Juozapo parapija
  Kauno arkivyskupija Kauno I dekanatas    
Istorija
 

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Bažnyčios adresas
Panerių g. 72
LT-48384 Kaunas
Tel. (37) 36 23 45
Svetainė internete:
kaunas.lcn.lt/parapijos/vilijampole

Klebonija
Panerių g. 72
LT-48384 Kaunas
Tel. (37) 36 23 45
El. paštas: juozapas@kn.lcn.lt

Raštinė (bažnyčioje) interesantus priima:
Kasdien 8.30–10.30 val. ir 16–18 val.
Sekmadieniais 8.30–14 val.
Tel. (37) 36 23 45

Koplyčia Lampėdžiuose
Šv. Mišios kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį 15 val.

Dvasininkai
Klebonas kun. teol. lic. Jonas BUJOKAS
Vikaras kun. Audrius Martusevičius

Pamaldos

Šv. Mišios
Šiokiadieniais 8 ir 18 val.
Šeštadieniais 8, 10 ir 18 val.
Sekmadieniais ir šventėmis 8, 10, 12 (suma), 13.30 (su vaikais) val.

Švč. Sakramento adoracija
Pirmaisiais penktadieniais nuo 17 iki 18 val.
Pirmaisiais šeštadieniais nuo 17.30 iki 18 val.
Pirmaisiais sekmadieniais – po 10 val. šv. Mišių iki 12 val.

Šv. Rožančius
Kalbamas kiekvieną dieną pusę valandos prieš vakarines šv. Mišias

Kryžiaus kelias
Einamas gavėnios metu penktadieniais 17.30 val.

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje
Dėl Santuokos sakramento kreiptis prieš tris mėnesius į raštinę priėmimo laiku
Dėl kitų sakramentų kreiptis į raštinę priėmimo laiku

Katechezė
Vaikų ir jaunuolių, besirengiančių sakramentams, katechezė vyksta jiems paskirtu laiku. Kviečiame dalyvauti tėvus ir visus norinčius. Platesnė informacija suteikiama parapijos raštinėje.

Atlaidai:
Šv. Juozapo – sekmadienį apie kovo 19 d.
Šv. Jokūbo – sekmadienį apie liepos 25 d.
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) – rugpjūčio 15 d.

 
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba
Veikla
Nuorodos
 
Šv. Mišios
Sekm.: 8, 10, 12, 13.30
Šešt.: 8, 10 ir 18
Šiokiad. 8 ir 18
 
Skelbimai

Advento metu bažnyčioje už auką kviečiame įsigyti Carito žvakelių ir dalytis tikėjimo šviesa su vargstančiais.

Sekmadienį, lapkričio 27 d., Katalikų Bažnyčia pradeda naujus liturginius metus. Jie prasideda Adventu - keturiomis rimties savaitėmis prieš Šv. Kalėdų šventę.

Advento metu sekmadieniais rytmetinės 8 val. Šv. Mišios - Rarotos.

Advento metu visais penktadieniais ir Kūčių dieną katalikams privalomas pasninkas. Taip pat susilaikoma nuo triukšmingų pasilinksminimų.

Gruodžio 24 d. - Kūčios - pasninko diena. Kūčių dieną mūsų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos tik ryte 8 val.

Gruodžio 25 d. visoje Katalikų Bažnyčioje švenčiama KRISTAUS GIMIMO IŠKILMĖ - ŠV. KALĖDOS.

Bernelių Šv. Mišios mūsų parapijoje bus aukojamos gruodžio 25 d. 8 val.

Pirmąją Šv. Kalėdų dieną (gruodžio 25 d.) Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos sekmadienio tvarka: 8, 10, 12, 13.30 val.

Gruodžio 26 d. - Šv. Mišios taip pat sekmadienio tvarka.

Į parapijos Sumos chorą kviečiame moteris ir vyrus iki 60 m. amžiaus. Norintieji gali kreiptis į parapijos vargonininką Arvydą sekmadieniais 10.50 val. salėje prie vargonų arba tel. nr.: 861233650

 
 
  © 2002-2004 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2002-2004 Kauno šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija, el. paštas: vilijampole@kaunas.lcn.lt
<< į puslapio viršų
Atnaujinta 2016 12 09