kaunas.lcn.lt/parapijos/vilijampole  
Kauno šv. Juozapo parapija
  Kauno arkivyskupija Kauno I dekanatas    
Istorija
 

PARAPIJOS DVASININKAI

Klebonas kun. Jonas BUJOKAS
Kauno arkivyskupijos tribunolo teisėjas, teol. lic.

Gim. 1952 02 08
Kun. 1978 05 28
Parapijoje nuo 1995 06 29

Panerių g. 72
LT-48384 Kaunas
Tel. +370 37 362345
El. paštas: juozapas@kn.lcn.lt

Gimė 1952 m. vasario 8 d. Ukmergėje. 1970 m. baigė Ukmergės J. Basanavičiaus vidurinę mokyklą. Dvejus metus tarnavo kariuomenėje, 1972–1973 m. dirbo Ukmergės „Vienybės“ gamykloje. 1973–1978 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1978 m. gegužės 28 d. įšventintas kunigu ir tais pačiais metais paskirtas Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaru. 1979–1986 m. – Kauno arkikatedros bazilikos vikaras, 1986–1994 m. – Karmėlavos parapijos klebonas. 1989 m. paskirtas Kauno arkivyskupijos tribunolo santuokos ryšio ir teisingumo gynėju. 1994 m. eina Petrašiūnų šv. Vincento parapijos klebono pareigas, 1995 m. paskiriamas Vilijampolės šv. Juozapo parapijos klebonu.

Nuo 2000 m. Kauno arkivyskupijos tribunolo teisėjas. 2002 m. baigė VDU Katalikų teologijos fakulteto bažnytinės teisės magistrantūros studijų programą ir įgijo teologijos magistro (licenciato) laipsnį.

Vikaras kun. Audrius Martusevičius

Gim. 1986 02 07
Kun. 2012 01 08
Parapijoje nuo 2016 04 25

Panerių g. 72
LT-48384 Kaunas
Tel. +370 677 93934
El. paštas: a.martusevicius@yahoo

 
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba
Veikla
Nuorodos
 
Šv. Mišios
Sekm.: 8, 10, 12, 13.30
Šešt.: 8, 10 ir 18
Šiokiad. 8 ir 18
 
Skelbimai

Į parapijos Sumos chorą kviečiame moteris ir vyrus iki 60 m. amžiaus. Norintieji gali kreiptis į parapijos vargonininką Arvydą sekmadieniais 10.50 val. salėje prie vargonų arba tel. nr.: 861233650

 
 
  © 2002-2004 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2002-2004 Kauno šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija, el. paštas: vilijampole@kaunas.lcn.lt
<< į puslapio viršų
Atnaujinta 2018 07 12