kaunas.lcn.lt/parapijos/vilijampole  
Kauno šv. Juozapo parapija
  Kauno arkivyskupija Kauno I dekanatas    
Istorija
 

BAŽNYČIOS IR PARAPIJOS ISTORIJA

BAŽNYČIA

PietaŠv. Juozapo bažnyčia Vilijampolėje pastatyta 1932 metais. Jos statytojas ir pirmasis Šv. Juozapo parapijos klebonas – Juozapas Dagilis. Bažnyčia turėjo būti laikina, nes buvo parengtas didelės ir gražios mūrinės bažnyčios projektas. Tačiau Antrasis pasaulinis karas sutrukdė įgyvendinti šį projektą iki galo.

Šv. Juozapo bažnyčiaIki 1983 m. bažnyčios pirmame aukšte vykdavo pamaldos, o antrame aukšte įrengta klebonija su raštine ir gyvenamaisiais butais. Vilijampolei išsiplėtus ir pagausėjus gyventojų, parapija nebegalėjo patenkinti tikinčiųjų poreikių, todėl atsirado būtinybė bažnyčią padidinti. 1983 m. buvo atlikta didelė rekonstrukcija: panaikinti butai antrame aukšte, lubos pakeltos iki pastogės. Ant naujų gelžbetonio kolonų sumontuoti balkonai. Naujame mūriniame priestate įrengti erdvūs laiptai, kuriais patenkama į balkonus. Taip pat pastatytas naujas didysis altorius ir du šoniniai altoriai.

Nuo 1995 iki 1998 m. vyko bažnyčios remonto darbai. Rūsyje įrengtos papildomos patalpos Caritas veiklai, atnaujinta salė ir kambarys, skirtas vaikams bei jaunimui. 2001 m. prie bažnyčios pastatyta nedidelė klebonija.

2004 m. atlikta kita bažnyčios rekonstrukcija - ji padidinta į ilgį. Įrengta nauja klasė parapijos katechezei ir salė choristams. Pastatytas bažnyčios bokštas. Naujai rekonstruotas parapijos bažnyčios vidus ir išorė leidžia pajusti tikros bažnyčios sakralinę erdvę ir dvasią.

PARAPIJA DABAR

Vilijampolės parapijoje šiuo metu gyvena apie 12 tūkst. žmonių. Save laikančių praktikuojančiais katalikais yra apie 3,5 tūkst. Sekmadieniais šv. Mišiose dalyvauja apie 900 tikinčiųjų. Šv. Komunijos per metus išdalijama apie 30 tūkst.

Šv. Mišios taip pat aukojamos Lampėdžių (Kauno r.) koplytėlėje, prieš didžiąsias šventes sakramentai teikiami ir Kartų namuose.

.

Statistika

Parapijos plotas – 14,4 kv. km. Dirba 2 kunigai.

 
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba
Veikla
Nuorodos
 
Šv. Mišios
Sekm.: 8, 10, 12, 13.30
Šešt.: 8, 10 ir 18
Šiokiad. 8 ir 18
 
Skelbimai
 
 
  © 2002-2004 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2002-2004 Kauno šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija, el. paštas: vilijampole@kaunas.lcn.lt
<< į puslapio viršų
Atnaujinta 2018 08 20