kaunas.lcn.lt/parapijos/vilijampole  
Kauno šv. Juozapo parapija
  Kauno arkivyskupija Kauno I dekanatas    
Istorija
 

PASTORACINĖ TARYBA

Atnaujinta 2010 m.

Pastoracinei tarybai priklauso aktyviausi parapijos žmonės.

Taryba puikiai jaučia parapijos gyvenimo ritmą, rūpesčius, problemas. Visi parapijos reikalai sprendžiami kolektyviai ir sutartinai su klebonu.

Vadovas – parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas.

Referentė – Kristina Jurkšienė.

Ekonominės veiklos pogrupis

 • Klebonas kun. Jonas Bujokas
 • Kęstutis Žilinskas
 • Kęstutis Vaitasius
 • Rapolas Klepackas

Caritas veiklos pogrupis

 • Albina Kavaliauskienė
 • Danutė Rakutienė

Jaunimo veiklos pogrupis

 • Raimonda Janušauskaitė 

Šeimos veiklos pogrupis

 • Janina Vaitasienė
 • Juozas Jankūnas
 • Kęstutis Vaitasius

Liturgijos pogrupis

 • Leonas Dzigas
 • Arvydas Kavaliauskas
 
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba
Veikla
Nuorodos
 
Šv. Mišios
Sekm.: 8, 10, 12, 13.30
Šešt.: 8, 10 ir 18
Šiokiad. 8 ir 18
 
Skelbimai

Į parapijos Sumos chorą kviečiame moteris ir vyrus iki 60 m. amžiaus. Norintieji gali kreiptis į parapijos vargonininką Arvydą sekmadieniais 10.50 val. salėje prie vargonų arba tel. nr.: 861233650

 
 
  © 2002-2004 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2002-2004 Kauno šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija, el. paštas: vilijampole@kaunas.lcn.lt
<< į puslapio viršų
Atnaujinta 2018 07 12