kaunas.lcn.lt/parapijos/vilijampole  
Kauno šv. Juozapo parapija
  Kauno arkivyskupija Kauno I dekanatas    
Istorija
 

PASTORACINĖ TARYBA

Atnaujinta 2010 m.

Pastoracinei tarybai priklauso aktyviausi parapijos žmonės.

Taryba puikiai jaučia parapijos gyvenimo ritmą, rūpesčius, problemas. Visi parapijos reikalai sprendžiami kolektyviai ir sutartinai su klebonu.

Vadovas – parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas.

Referentė – Kristina Jurkšienė.

Ekonominės veiklos pogrupis

 • Klebonas kun. Jonas Bujokas
 • Kęstutis Žilinskas
 • Kęstutis Vaitasius
 • Rapolas Klepackas

Caritas veiklos pogrupis

 • Albina Kavaliauskienė
 • Danutė Rakutienė

Jaunimo veiklos pogrupis

 • Raimonda Janušauskaitė 

Šeimos veiklos pogrupis

 • Janina Vaitasienė
 • Juozas Jankūnas
 • Kęstutis Vaitasius

Liturgijos pogrupis

 • Leonas Dzigas
 • Arvydas Kavaliauskas
 
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba
Veikla
Nuorodos
 
Šv. Mišios
Sekm.: 8, 10, 12, 13.30
Šešt.: 8, 10 ir 18
Šiokiad. 8 ir 18
 
Skelbimai

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą, skiriant 2% gyventojų pajamų mokesčio mūsų parapijai. Kviečiame paremti ir šiais metais Kauno šv. Juozapo (Vilijampolės) parapiją. Maloniai prašytume iki gegužės 1 d. užpildyti nustatytos FR0512 formos prašymą, kurį reikia pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Blankus galite gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose ir jų teritoriniuose skyriuose arba internete. Taip pat ir parapijos raštinėje.

Mūsų rekvizitai:

KAUNO ŠV. JUOZAPO PARAPIJA

PANERIŲ G. 72, KAUNAS

Įm. kodas 191142957

a/s LT305010800014000060

FRO512 formoje dabar pakanka į 5 langelį įrašyti 2017, pažymėti kryželiu 6S langelį, į E1 langelį įrašyti skaičių 2, į E2 langelį - parapijos kodą 191142957, į E4 langelį - kiek procentų (1 ar 2) skiriate. Į E5 langelį įrašote metus, iki kada norite skirti paramą, jei norite paremti bažnyčią ne tik šiais metais. Taip pat reikia nepamiršti įrašyti visus reikiamus asmens duomenis, pasirašyti.

Į parapijos Sumos chorą kviečiame moteris ir vyrus iki 60 m. amžiaus. Norintieji gali kreiptis į parapijos vargonininką Arvydą sekmadieniais 10.50 val. salėje prie vargonų arba tel. nr.: 861233650

 
 
  © 2002-2004 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2002-2004 Kauno šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija, el. paštas: vilijampole@kaunas.lcn.lt
<< į puslapio viršų
Atnaujinta 2018 01 24