kaunas.lcn.lt/parapijos/vilijampole  
Kauno šv. Juozapo parapija
  Kauno arkivyskupija Kauno I dekanatas    
Istorija
 

PARAPIJOS VEIKLA

Koordinuoti bei planuoti pastoracijos veiklą parapijos klebonui padeda pastoracinė taryba ir parapijos aktyvas.

Parapijoje yra du chorai: sumos (vad. Arvydas Kavaliauskas), jaunimo ir vaikų.

Bažnyčios choras

Bažnyčios choras įsteigtas 1957 metais. Pirmasis jo vadovas buvo vargonininkas Kazimieras Jankauskas. Šiuo metu chorui vadovauja vargonininkas Arvydas Kavaliauskas. Chorą sudaro žmonės, daug metų giedoję ir dainavę įvairiuose bažnytiniuose bei pasaulietiniuose kolektyvuose. Giedamos lietuviškos ir lotyniškos Mišios, bažnytinių laikotarpių giesmės. Pagrindinę repertuaro dalį sudaro J. Naujalio, S. Šimkaus, J. Švedo, J. Strolios, Č. Sasnausko, J. Dambrausko, A. Kačanausko, L. Abariaus ir kitų kompozitorių kūriniai. Choristai yra dalyvavę jungtiniame chore popiežiaus Jono Pauliaus II lankymosi metu, šventėje, 1993 m. įvykusioje ant Kryžiaus kalno, Eucharistiniame kongrese, kasmet vyksta giedoti į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo baziliką.

Caritas

Šventinė vakarienėParapijos "Caritas" priima ir dalina drabužius nepasiturintiems

Katechezė

Parapijos katechetė – Raimonda Janušauskaitė.
Tikybos mokytojų MC vadovė – Asta Kizevičienė.

Parapinė katechezė vyksta kiekvieną sekmadienį.

Mokyklose dirba 7 tikybos mokytojai. Keturiose parapijos mokyklose tikybą lanko apie 61% moksleivių. Tikybos mokytojai ir jų raginami mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, išvykose į piligrimines vietas, užsiėmimuose. Advento ir Gavėnios metu rengiamos mokinių rekolekcijos. Mokytojai dalyvauja jiems skirtuose kvalifikaciniuose renginiuose.


 
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba
Veikla
Nuorodos
 
Šv. Mišios
Sekm.: 8, 10, 12, 13.30
Šešt.: 8, 10 ir 18
Šiokiad. 8 ir 18
 
Skelbimai
 
 
  © 2002-2004 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2002-2004 Kauno šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija, el. paštas: vilijampole@kaunas.lcn.lt
<< į puslapio viršų
Atnaujinta 2018 08 20