į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Šv. Kazimiero iškilmė Kauno arkikatedroje (2009.03.04)

Kovo 4 d. vidudienio iškilmingomis šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje paminėta pirmojo Lietuvos ir pasaulio lietuvių jaunimo globėjo, vienintelio mūsų šventojo – šv. Kazimiero iškilmė.

Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Adolfas Grušas. Liturgijos pradžioje arkivyskupas pakvietė tikinčiuosius melstis, kad šv. Kazimiero pavyzdys brandintų kiekvieno žmogaus norą siekti šventumo.

Arkiv. S. Tamkevičius pasakė pamokslą bei atskleidė jame šv. Kazimiero paveikslą ir tas jo savybes, į kurias vertėtų įsižiūrėti ir šiandienos žmogui.

Ganytojas atkreipė dėmesį, kaip sąmoningai būsimojo šventojo tėvai stengėsi ugdyti savo vaiko religingumą ir dorybingumą. „Dievo planuose šv. Kazimierui buvo skirta ne žemiškojo karaliaus, bet šventojo garbė ir karūna. Šios žemės keliais šv. Kazimieras vaikščiojo trumpai – vos 26-erius metus, bet paliko pavyzdį, kaip reikia sekti Kristų mylint savo šalį ir jos žmones. Jo pavyzdys ypač aktualus mūsų dienų jaunimui ir ne tik jam“, – sakė ganytojas iškeldamas šventojo dvasinę sąsają su apaštalu Pauliumi – abu jie dėl Kristaus atsisakė visokio žemiško gėrio, taip pat pabrėždamas sektiną meilę vargšams, susivaldymą.

„Tai pamoka mūsų dienų pasauliui ir kiekvienam iš mūsų, kiek dėmesio turime skirti išorei – daiktams ir prabangai ir kiek – dvasinėms vertybėms. Išnaudokime dabartinio gyvenimo sumaištį tam, kad geriau suvoktume Evangelijos kelio palaimą ir visų kitų kelių pragaištingumą“, – taip per pamokslą buvo raginami šių pamaldų dalyviai, tądien susirinkę pagerbti šv. Kazimiero ir paprašyti jo užtarimo pas Viešpatį  savo žemiškuose ir  šventojo globojamos tautos reikaluose. 

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, el. p. info@kn.lcn.lt

 

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt