į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kaune konsekruota Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčia (2009.05.03)

Gegužės 3 d. sekmadienį Kaune konsekruota nauja bažnyčia. Šią Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčią per iškilmingas pamaldas konsekravo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Ši bažnyčia pirmoji naujai pastatyta ir pašventinta Kaune per 20 atkurtos Nepriklausomybės metų (2004 m. pašventinta Kristaus Prisikėlimo šventovė, atstatyta po jos išniekinimo sovietmečiu; Kauno rajone 2006-aisiais konsekruota naujoji Lietuvos kankinių bažnyčia Domeikavoje). Gerojo Ganytojo bažnyčios pamatai buvo pašventinti 2004 m., šventovė pastatyta daugiausia tikinčiųjų aukomis pagal architekto Algimanto Kančo projektą. 10 metų gyvavimo sukaktį pernai šventusi parapija iš pradžių sekmadienio šv. Mišių šventimui naudojosi Dainavos vidurinės mokyklos sale, 2001 metais buvo pašventinta naujai pastatyta koplyčia. Nuo pat parapijos įsteigimo jai vadovauja klebonas  kun. Jonas Stankevičius.

Pašventinimo iškilmės buvo švenčiamos ypatingą kelių progų sekmadienį: parapiją šventė Gerojo Ganytojo atlaidus, Evangelizacinę šventę, skiriamą Jubiliejiniams Evangelijos žinios metams arkivyskupijoje, bei naujosios bažnyčios konsekravimą. Sekmadienio iškilmėse dalyvavo Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, mons. Artūras Jagelavičius, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, miesto parapijų klebonai, kunigai, taip pat ir atvykę iš kitų Lietuvos vietų. Gausiai buvo susirinkę ir parapijos tikintieji bei svečiai.

„Kas su meile statoma, atlaikys visas negandas“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius per pamokslą dėkodamas parapijos tikintiesiems, kaip bitutėms kūrusiems savo bažnyčią, bei daug vargo ir jėgų jos statybai atidavusiam klebonui. Arkivyskupas priminė šiai parapijai suteiktą Gerojo Ganytojo titulą, įpareigojantį ypač atsakingai rūpintis bendru parapijos gėriu, skelbti Evangeliją jos nepažįstantiems savo broliams ir seserims šiame miesto mikrorajone. Motinos dienos proga ganytojas prisiminė motinas – būtent jų paskatinti vaikai neretai renkasi kilnius dvasinius pašaukimus. „Kviečiu, kad Gerojo Ganytojo parapija turėtų daug gerų šeimų, motinų, kad iš šios parapijos į Viešpaties vynuogyną ateitų daug gerų kunigų“, – linkėjo arkivyskupas, po pamokslo pašventinęs bažnyčią ir jos didįjį altorių, prie kurio vėliau buvo švenčiama iškilminga Eucharistijos liturgija.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt