į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kunigų paskyrimai

Kun. Laurynas Grikietis skiriamas Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos vikaru

Mons. Vytautas Sidaras skiriamas Kauno seserų benediktinių vienuolyno kapelionu

Kun. Laurynas Grikietis skiriamas Kauno „Ąžuolo“ katalikiškos vidurinės mokyklos kapelionu

Kun. Vincas Kudirka atleidžiamas iš Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovo pareigų

Kun. Vladas Luzgauskas atleidžiamas iš Jonavos Šv. Jokūbo parapijos altaristo pareigų ir jam leidžiama išvykti į Marijampolės globos namus

Kun. Kęstutis Grabauskas skiriamas Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos pirmininku

Kun. Gintaras Blužas skiriamas Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos kapelionu

Kun. Virginijus Veprauskas atleidžiamas iš Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos klebono pareigų ir skiriamas Karmėlavos parapijos klebonu

Kun. Egidijus Periokas atleidžiamas iš Karmėlavos parapijos klebono pareigų ir skiriamas Rumšiškių parapijos klebonu

Kun. Virginijus Birjotas atleidžiamas iš Rumšiškių parapijos klebono pareigų ir skiriamas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos klebonu

Kun. Domas Paulikas atleidžiamas iš Kauno Pal. J. Matulaičio (Eigulių) parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Raseinių parapijos vikaru

Kun. Andrius Alminas atleidžiamas iš Šiluvos parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Kauno Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos vikaru

Kun. Ramutis Janšauskas atleidžiamas iš Raseinių parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Šiluvos parapijos altaristu

Kun. Gintautas Naudžiūnas atleidžiamas iš Šėtos, Šventybrasčio ir Lančiūnavos parapijų klebono pareigų ir skiriamas Deltuvos ir Veprių parapijų klebonu

Kun. Alvidas Čiūras atleidžiamas iš Kėdainių Šv. Jurgio ir Apytalaukio parapijų klebono pareigų ir skiriamas Šėtos, Šventybrasčio ir Lančiūnavos parapijų klebonu

Kun. Artūras Stanevičius atleidžiamas iš Veliuonos, Stakių ir Raudonės parapijų klebono pareigų ir skiriamas Kėdainių Šv. Jurgio ir Apytalaukio parapijų klebonu

Kun. Šarūnas Leskauskas atleidžiamas iš Deltuvos ir Bukonių parapijų klebono pareigų ir skiriamas Veliuonos, Stakių ir Raudonės parapijų klebonu

Kun. Vytautas Kazimieras Pesliakas atleidžiamas iš Panoterių parapijos klebono pareigų ir skiriamas Panoterių parapijos altaristu

Kun. Bronislovas Gimžauskas atleidžiamas iš Veprių parapijos klebono pareigų ir skiriamas Kauno Gerojo Ganytojo (Dainavos) parapijos altaristu

Kun. Kastytis Šulčius atleidžiamas iš Kauno Gerojo Ganytojo (Dainavos) parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Panoterių, Bukonių ir Upninkų parapijų klebonu

Kun. Gintaras Blužas atleidžiamas iš Upninkų parapijos administratoriaus pareigų

Kun. Vincas Kudirka atleidžiamas iš Kauno arkikatedros bazilikos vikaro pareigų ir skiriamas Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaru

Kun. Julius Grigonis atleidžiamas iš Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos vikaru

Kun. Artūras Kazlauskas atleidžiamas iš Kauno Įgulos rektorato kunigo pagalbininko pareigų ir skiriamas Kauno Gerojo Ganytojo (Dainavos) parapijos vikaru

Kun. Alfonsas Bulotas atleidžiamas iš Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos rezidento pareigų ir skiriamas Raudondvario parapijos altaristu

Kun. Kęstutis Kėvalas skiriamas Kauno kunigų seminarijos studijų dekanu

Kauno arkivyskupijos kurija

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt