į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2006.02.22)

Vasario 22 d. Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų susirinkimas, pradėtas bendra konfratrų Valandų liturgijos malda. Po to Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas dr. Jonas Ivanauskas apžvelgė sielovados situaciją praėjusiais Eucharistijos metais. Ganytojas panagrinėjo, kaip vykdytos tiems metams skirtos specialiosios gairės bei į ką reikėtų atkreipti dėmesį ateityje.

Vysk. J. Ivanauskas daugiausiai dėmesio skyrė liturgijos šventimo aptarimui, ypač – šv. Mišių. Jis pabrėžė, kad ir toliau labai svarbu tęsti Eucharistijos metais pradėtą tikinčiųjų katechezę per homilijas; būtina ir toliau skatinti ir bendruomeninį giedojimą, Švč. Sakramento adoracijas, kurios buvo turbūt vienas sėkmingiausių Eucharistijos metų aspektų. Nemažiau svarbu ir, pasak ganytojo, netgi prioritetas teiktinas gyvų parapijos bendruomenių kūrimui, ypač rūpinantis šeimų, vaikų ir jaunimo sielovada.

Vyskupas atkreipė dėmesį ir į tai, kad sielovados padėtis yra labai skirtinga miesto ir kaimo arba rajonų centrų parapijose, todėl labai svarbu į tai atsižvelgti ir pastoracijos veiklą vykdyti pritaikant prie vietos poreikių ir specifikos. Todėl pastaruoju metu Kauno arkivyskupijoje ypač stengiamasi stiprinti dekanatų centrus bei miesto parapijas, kuriose numatoma steigti stiprius sielovados centrus. Taip rengiama tinkama dirva Kauno arkivyskupijos II sinodo būsimiems nutarimams įgyvendinti.

Vysk. J. Ivanauskas, be kita ko, akcentavo komunikacijos svarbą sielovados darbe, todėl dar kartą priminė parapijos internetinių svetainių sukūrimo, laikraštėlių leidimo, skelbimo lentų kokybiškos priežiūros, katalikiškos žiniasklaidos platinimo svarbą.

Susitikimo pabaigoje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius su kunigais aptarė arkivyskupijos gyvenimo aktualijas, atsakė į kunigų klausimus. Susitikimas užbaigtas bendra malda bei pietumis. Kitas arkivyskupijos kunigų susitikimas vyks kovo 22 d.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt