į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Apie Jono Pauliaus II metines paminėtos dekanatuose ir parapijose (2006.04.02)

Kėdainiuose

Kėdainių šv. Juozapo bažnyčioje balandžio 2 d. iškilmingas šv. Mišias už popiežių Joną Paulių II minint mirties metines aukojo parapijos klebonas dekanas kun. Gintaras Pūras. Šv. Mišių metu patarnavo daug vaikų. Gausiai šv. Mišiose dalyvavę kėdainiečiai po jų rinkosi į parapijos salę prisiminti ir pagerbti Šventąjį Tėvą. Salėje tvyrojo rimtis ir giedra nuotaika. Susijaudinę parapijiečiai klausėsi popiežiaus Jono Pauliaus II balso įrašo lietuviškai. Kun. dek. G. Pūras prisiminė Jono Pauliaus II biografiją ir viešnagę Lietuvoje. Vėliau parodytas nuotraukų bei skaidrių montažas apie Šventąjį Tėvą, skambėjo muzika ir paties Jono Pauliaus II žodžiai, skaitomi miesto mokyklų moksleivių. Popiežiaus atminimas pagerbtas tylos minute. Minėjimas baigėsi parapijos jaunimo sugiedota giesme „Ką padarėte man".

Popiežiui Jono Pauliui II skirtas minėjimas taip pat surengtas ir Kėdainių dekanato Josvainių parapijoje.

Ukmergėje

Ukmergės Šv. Petro ir Povilo parapijoje balandžio 2 d. iškilmingas šv. Mišias už popiežių Joną Paulių II minint mirties metines aukojo parapijos klebonas dekanas kun. Gintautas Kabašinskas. Pamaldų metu melstasi už velionį popiežių, homilijoje primintas jo gyvenimas. Po pamaldų parapijos jaunimas drauge su klebonu ir dekanu parapijose namuose diskutavo apie Joną Paulių II gyvenimą, jo ryšį su jaunimu bei įtaką jaunų žmonių tikėjimo gyvenimui; ypač prisimintas ir aptartas popiežiaus žodis jaunimui jo apaštalinio vizito metu Lietuvoje, Kauno S.Dariaus ir S.Girėno stadione.

Jurbarke

Jurbarko parapijoje balandžio 2 d. iškilmingas šv. Mišias už popiežių Joną Paulių II minint mirties metines aukojo parapijos klebonas dekanas kun. Kęstutis Grabauskas. Pamaldų metu melstasi už velionį popiežių, homilijoje primintas jo gyvenimas. Po pamaldų parapijiečiams buvo demonstruotas filmas apie Dievo Tarną Joną Paulių II. Tokia pati programa vyko ir Girdžių parapijoje, aptarnaujamoje dek. kun. K. Grabausko.

Jonavos, Raseinių ir Kauno II dekanatų bei aukščiau minėtų dekanatų parapijose metinių dieną Sumos Šv. Mišios aukotos už Joną Paulių II, homilijose primintas jo gyvenimo kelias, bendruomeninėje maldoje melstasi už velionį popiežių prašant jam kuo greitesnio pakėlimo į altoriaus garbę.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt