į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Rekolekcijos Šiluvoje aukštųjų mokyklų dėstytojams (2006.06.10-11)

Birželio 10-11 d. Šiluvos Jono Pauliaus II namuose vyko rekolekcijos Kauno universitetų dėstytojams „Būti Viešpaties mokiniu". Rekolekcijas vedė kun. Žydrūnas Vabuolas, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos ugdytojas. Į kvietimą dalyvauti jose atsiliepė devyni dėstytojai iš VDU, KMU ir LŽUŪ.

Kun. Ž. Vabuolo klausimas „Ką reiškia būti Kristaus mokiniu?“ jau per pirmąsias rekolekcijų akimirkas  palietė dėstytojų protus ir širdis. Tą dieną kitaip nuskambėjo ir dėstytojui gerai pažįstamas mokytojo ir mokinio santykis. Dalyviai apmąstė, kas yra tikrasis Mokytojas, ar jie yra jo mokiniai, kodėl norėtų juo sekti.

Remdamiesi pasirinktais kun. Ž. Vabuolo pasiūlytais įvairiaspalviais paveikslėliais, dėstytojai išsakė savo sampratą apie Kristaus mokinį. Vieniems būti Kristaus mokiniu reiškia remtis tūkstantmečių sukaupta išmintimi. Kiti sekdami Kristų atranda ryšius su žmonėmis, kurie myli vienas kitą, palaiko, teikia ramybės ir pasitikėjimo. Dėstytojai išsakė minčių apie Kristų, veržliai, kartais nenuspėjamai, vedantį asmeninio pašaukimo išpildymo link. Kristaus mokinyste jie vadino ir draugystę su juo, jo pažinimą per Šventąjį Raštą ir kasdienę maldą. Apibendrinęs pasidalijimą kun. Ž. Vabuolas pabrėžė, jog sekti Kristumi reiškia atpažinti jį savo kasdienybėje.

Rekolekcijų vedėjas pakvietė apmąstyti ir apaštalų pašaukimo istorijas Šventajame Rašte (Mt 4, 18–22; Mk 3, 13–19), kuriose Kristus pirmas pašaukia į savo mokinių tarpą. Mes esame pašaukiami vardais iš minios, kurioje dažnai jaučiamės bevardžiai ir beveidžiai, būti kartu su juo, skelbti jo žodį.

Pavakare po šv. Mišių Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas rekolekcijų dalyvius supažindino su Šiluvos šventovės istorija. Per vakarienę prie laužo buvo dainuojamos liaudiškos dainos ir artimiau susipažįstama.

 Rekolekcijų pabaigoje dėstytojai pakviesti pasidalyti savo mintimis ir idėjomis, kaip jų manymu, suaktyvinti akademinės sielovados veiklą Kauno mieste, kaip krikščionys dėstytojai ir studentai galėtų bendradarbiauti, vieni kitus stiprinti ir liudyti savo tikėjimą.

Kitas rekolekcijas planuojama surengti rudens semestro metu. Norintys jose dalyvauti gali iš anksto kreiptis el.p. i.savickaite@ktf.vdu.lt ir jiems bus atsiųsti pakvietimai.

Irma Savickaitė

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

 

 

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt