į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Šv. Mišios arkikatedroje akademinei bendruomenei (2006.09.01)

Rugsėjo 1 d., pradedant naujuosius mokslo metus, iškilmingose šv. Mišiose arkikatedroje bazilikoje melstasi už akademinę bendruomenę. Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, kuris yra ir Katalikų teologijos fakulteto (KTF) Vytauto Didžiojo universitete (VDU) Didysis kancleris, drauge koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas doc. dr. Jonas Ivanauskas, KTF dekanas kan. doc. dr. Petras Smilgys, Socialinio darbo instituto direktorius mons. doc. dr. Artūras Jagelavičius, grupė kunigų – Kauno kunigų seminarijos (KKS) vadovai, šios seminarijos bei KTF dėstytojai. Pamaldose dalyvavo nuotaikinga ir gausia eisena su „Ąžuolyno” orkestru priešakyje į arkikatedrą atžygiavę VDU vadovai, dėstytojai ir studentai. Kartu su VDU akademine bendruomene arkikatedroje meldėsi ir seminarijos auklėtiniai.

Šv. Mišių pradžioje arkiv. S. Tamkevičius pasveikino VDU rektorių prof. Zigmą Lydeką, rektorato, Senato bei Tarybos narius, profesorius, dėstytojus bei studentus ir visiems palinkėjo Dievo palaimos naujaisiais mokslo metais, o pirmakursiams – studijų metais ne tik būti imliems mokslo žinioms, bet ir tapti atsakingais Lietuvos ateities kūrėjais.

Pamokslą pasakė KTF dekanas kan. doc. dr. P. Smilgys. Jis pasidžiaugė drauge švenčiama Eucharistija pradedant mokslo metus, kai „visų laukia darbas, reikalaujantis nuolatinio rengimosi”. Kan. P. Smilgys priminė girdėtą Dievo žodį apie vienintelį Mokytoją – Kristų, kuris dirbančiam akademinį darbą leidžia „geriau suvokti savo misijos prasmę”. „Visi be išimties esame vienintelio Mokytojo mokiniai ir jais turime išlikti atlikdami savo pareigas,” – sakė dekanas ir kvietė atliekant savo tarnystę nuolat remtis Evangelija bei prieš akis turėti Išganytojo kryžių – „mūsų tarnystės kriterijų”. Priminęs popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius, jog pasaulis negali padaryti žmogaus visiškai laimingo, kan. P. Smilgys palinkėjo visiems gerų mokslo metų.

Šv. Mišių pabaigoje vyskupai suteikė ganytojišką palaiminimą, o akademinė bendruomenė sugiedojo studentiškąjį „Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus!”

Šiais mokslo metais VDU Katalikų teologijos fakultete studijuoja 334 asmenys, iš jų 8 doktorantai. Katalikų teologiją yra pasirinkę 157, o religijos studijas - 139 besimokantieji. Iš viso šiemet yra 296 bakalaurai bei 13 bažnytinės teisės ir 25 šeimotyros magistrantai.

Kauno kunigų seminarijoje studijuoja 65 auklėtiniai, iš jų 8 - parengiamajame kurse Šiluvoje. Tarp studijuojančiųjų yra 3 broliai pranciškonai.

Religijos studijų kolegijoje šiais mokslo metais studijuoja 170 asmenys, ketinantys tapti tikybos mokytojais.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt